Millaisia verotarkastuksia tehdään?

Verotarkastus kohdistuu tavallisesti verovelvollisen omaan toimintaan. Vertailutietotarkastuksen tarkoituksena taas on hankkia verotukseen vaikuttavaa tietoa muista toimijoista. 

Verotarkastus suoritetaan niin laajana kuin on tarkoituksenmukaista. Verotarkastuksessa tutkitaan yksi tai useampia verolajeja samanaikaisesti. Tarkastettavista verolajeista tutkitaan olennaiset asiat yhdeltä tai useammalta kalenterivuodelta tai tili- tai valvontakaudelta. Tarkastuksen laajuuteen vaikuttavat yrityksen koko sekä kirjanpidon laatu ja laajuus. Tarkastuksen kohteena voi olla myös jokin yksittäinen asia tai asiaryhmä. Verotarkastusten yhteydessä kerätään lisäksi vertailutietoja muista verovelvollisista.

Vertailutietotarkastuksen tavoitteena on kerätä pelkästään vertailutietoja liikekumppaneista tai muista toimijoista. Näitä vertailutietoja käytetään hyväksi arvioitaessa toisen verovelvollisen verotuksellista asemaa ja verotusta. Vertailutietotarkastus voidaan sopia tehtäväksi myös siten, että tarkastettava itse kerää tarvittavat tiedot ja luovuttaa ne Verohallinnolle.

Avainsanat: