Kuitinantovelvollisuus harmaan talouden torjunnassa

Vuoden 2014 alusta lähtien myyjän on tarjottava asiakkaalle kuitti käteiskaupassa. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on vähentää harmaata taloutta.

Työvoimavaltaisilla toimialoilla tavanomainen harmaan talouden muoto on tulojen kirjaamatta jättäminen eli ohimyynti. Ohimyynnillä tarkoitetaan tällöin pääosin yksityishenkilöiden ostamien tavaroiden tai palveluiden käteismaksuja, joita ei asianmukaisesti viedä yrityksen kirjanpitoon. Ohimyynnin riskialoja ovat erityisesti ravitsemusalan, parturi- ja kampaamoalan sekä kosmetologipalveluiden pienet yritykset, joissa käteiskauppa on yleistä.

Ohimyyntiä pyritään torjumaan 1.1.2014 voimaan tulevalla lailla kuitinantovelvollisuudesta. Lain mukaan elinkeinoharjoittajan on tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle maksusuorituksesta kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla kuten maksukortilla. Uusi laki määrittää myös kuitin tietosisältöä. Verohallinto, Poliisihallinto ja Aluehallintoviranomainen vastaavat yhteistyössä kuitintarjoamisvelvollisuuden valvonnasta.

Kuitista huolimatta myynti voidaan jättää eri tavoin merkitsemättä kirjanpitoon. Myös kassajärjestelmiä ja kirjanpitoa voidaan käsitellä siten, että ohimyyntiä tapahtuu. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi kesäkuussa 2013 majoitus- ja ravitsemusalaa koskevan selvityksen kassarekisterilaitteilla tehdyistä tulonsalauksista ja niiden yleisyydestä sekä mahdollisista keinoista ehkäistä tulonsalauksia.