Harmaan talouden torjunta

Harmaa talous ja talousrikollisuus tarkoittavat yleensä lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden laiminlyömistä yritystoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa. Viranomaiset pyrkivät puuttumaan laiminlyönteihin erityisesti ennalta estävillä toimenpiteillä. 

Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita ja yksi Verohallinnon tärkeimmistä painopistealueista. Verohallinnolla on merkittävä rooli verotukseen liittyvien rikosten ja muun talousrikollisuuden torjunnassa.

Tietoa harmaasta taloudesta:

Kokonaiskuva harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta Suomessa (Harmaa talous ja talousrikollisuus -sivusto) 

Harmaa talous, mitä se on ja miten se vaikuttaa sinuun? (Verokampus) 

Miten Verohallinto torjuu harmaata taloutta?

Ilmoita havaitsemastasi verovilppiepäilystä vihjetietolomakkeella

Kansallinen strategia ja toimenpideohjelma

Kansallisen Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman päämääränä on pienentää sekä kansallista että kansainvälistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta Suomessa. Toimenpideohjelmaan on valittu strategian tavoitteiden kannalta keskeisimmät ja vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet.