Rekisteröitymisvelvolliset valmisteverotuksessa

Verokausi-ilmoittajat, joille on laissa säädetty rekisteröitymisvelvollisuus:

  • kaatopaikan pitäjät
  • sähköverkohaltijat, sähköntuottajat ja sähkön pientuottajat
  • biopolttoöljyn valmistaja
  • maakaasuverkonhaltija
  • maakaasun käyttäjä
  • polttoturpeen käyttäjä
  • mäntyöljyn käyttäjä

Rekisteröity verovelvollinen voi ilmoittaa kootusti verokautena verollisten ja verottomien tuotteiden määrän seuraavan kuukauden 18. tai seuraavaan arkipäivään mennessä. Poikkeuksena tästä jäteverotus, jossa verokausi on kolme kuukautta. Verojen eräpäivä on ilmoituskuukauden 27. tai seuraava arkipäivä.