Virvoitusjuomavero

Lähtökohtaisesti verovelvollinen on virvoitusjuomien valmistaja ja maahantuoja. Verovelvollisuus syntyy siinä vaiheessa, kun tuotteet vastaanotetaan Suomessa tai luovutetaan verottomasta varastosta kulutukseen. Verotusmenettelyssä noudatetaan valmisteverotuslain menettelysäännöksiä.

Yksityishenkilön omaan käyttöön EU-alueelta mukanaan tuomat virvoitusjuomat ovat verottomia. Verottomuus ei koske verkkokaupan kautta tilattuja tuotteita. EU:n ulkopuolelta tuleville matkustajatuomisille on säädetty määrällisiä rajoituksia.

Verolliset tuotteet

Virvoitusjuomiksi katsotaan tuotteet, jotka on lueteltu virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) liitteenä olevassa verotaulukossa.

 Lisätietoa