Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden vähimmäisvero sekä verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (1497/2015) mukaan 1.1. - 30.6.2017 on savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 211,50 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 128,50 euroa kilogrammaa kohden.

Lisäksi Tulli on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.1.2017 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

Keskimääräiset vähittäismyyntihinnat; voimassa 1.1.2017-30.6.2017

Sikarit  
- paino yli 3 g  8,80 €/kpl
- paino enintään 3 g  7,15 €/10 kpl
Piippu- ja savuketupakka 14,45 €/40 g (0,36 €/g)
Savukepaperi vähittäismyyntimuodossa 31,00 €/1000 kpl
Muu tupakka sisältävä tuote  0,61 €/g

1.7.2017 alkaen savukkeista maksettava tupakkavero on vähintään 223 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vähintään 135,50 euroa kilogrammaa kohden.

Heinäkuun 1 päivästä 2017 lukien käytettävät, sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli verotusarvot ovat:

Keskimääräiset vähittäismyyntihinnat; voimassa 1.7.2017 alkaen

Sikarit  
- paino yli 3 g  9,60 €/kpl
- paino enintään 3 g  7,45 €/10 kpl
Piippu- ja savuketupakka 15,15 €/40 g (0,38 €/g)
Savukepaperi vähittäismyyntimuodossa 31 €/1000 kpl
Muu tupakka sisältävä tuote  0,61 €/g

Nämä keskimääräiset vähittäismyyntihinnat Verohallinto on vahvistanut tupakkaverolain (1470/1994) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1185/2016.