Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Verotaulukko 1

TuoteTuoteryhmäEnergiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 53,13 149,56 1,18 203,87
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2

TuoteTuoteryhmäEnergiaveroHuoltovarmuus-maksuYhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 28,92 0 28,92
Polttoturve euroa/MWh 4 1,90 0 1,90