Nestemäisten polttoaineiden palautustasot ja -määrät

Bensiinin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn valmisteverojen palautustasot 

Moottoribensiinin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn valmisteverojen palautus haetaan taulukon palautustasoilla, jos

  • polttoaine on hankittu 1.1.2014 jälkeen
  • moottoribensiini tai dieselöljy on täyttänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset laatuvaatimukset
  • kevyt polttoöljy on sisältänyt enintään 7 tilavuusprosenttia biopolttoöljyä
  • hakija pystyy osoittamaan, minä ajanjaksona polttoaine on hankittu.

Palautettavan veron määrä on taulukossa kunkin polttoaine-erän hankinta-ajanjakson kohdalla.

Palautettu määrä koostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. 

Nestekaasun valmisteverojen palautus haetaan myös tämän taulukon palautustasolla.

 

Moottoribensiini                   
1.1. – 30.6.2014 snt/l 48,88 15,30 0,68 64,86
1.7. – 31.12.2014 snt/l 48,81 15,18 0,68 64,67
1.1. – 30.6.2015 snt/l 49,66 15,24 0,68 65,58
1.7. – 31.12.2015 snt/l 49,70 15,26 0,68 65,64
1.1. – 30.6.2016 snt/l 49,83 15,26 0,68 65,77
1.7. – 31.12.2016 snt/l 49,79 15,19 0,68 65,66
1.1. – 30.6.2017 snt/l 50,62 16,15 0,68 67,45
1.7. – 31.12.2017 snt/l 50,59 16,24 0,68 67,51
1.1. – 30.6.2018  snt/l 50,55 16,22 0,68 67,45
1.7. – 31.12.2018 snt/l 50,49 16,02 0,68 67,19
Dieselöljy     
1.1. – 30.6.2014 snt/l 28,60 15,49 0,35 44,44
1.7. – 31.12.2014 snt/l 28,16 14,64 0,35 43,15
1.1. – 30.6.2015 snt/l 28,62 15,07 0,35 44,04
1.7. – 31.12.2015 snt/l 28,26 14,93 0,35 43,54
1.1. – 30.6.2016 snt/l 28,09 16,92 0,35 45,36
1.7. – 31.12.2016 snt/l 27,17 17,54 0,35 45,06
1.1. – 30.6.2017 snt/l 28,07 17,25 0,35 45,67
1.7. – 31.12.2017 snt/l 27,96 16,31 0,35 44,62
1.1. – 30.6.2018  snt/l 27,48 17,45 0,35 45,28
1.7. – 31.12.2018 snt/l 27,78 16,50 0,35 44,63
Kevyt polttoöljy     
1.1. – 30.6.2014 snt/l 6,66 9,32 0,35 16,33
1.7. – 31.12.2014 snt/l 6,68 9,32 0,35 16,35
1.1. – 30.6.2015 snt/l 6,71 11,72 0,35 18,78
1.7. – 31.12.2015 snt/l 6,67 11,72 0,35 18,74
1.1. – 30.6.2016 snt/l 6,65 14,39 0,35 21,39
1.7. – 31.12.2016 snt/l 6,65 14,40 0,35 21,40
1.1. – 30.6.2017 snt/l 7,05 15,46 0,35 22,86
1.7. – 31.12.2017 snt/l 7,05 15,45 0,35  22,85
1.1. – 30.6.2018  snt/l 7,50 16,54 0,35 24,39
1.7. – 31.12.2018 snt/l 7,50 16,54 0,35 24,39
Nestekaasu     
1.1. – 30.6.2016 snt/kg 8,50 16,32 0,11 24,93
1.7. – 31.12.2016 snt/kg 8,50 16,32 0,11 24,93
1.1. – 30.6.2017 snt/kg 9,01 17,53 0,11 26,65
1.7. – 31.12.2017 snt/kg 9,01 17,53 0,11 26,65
1.1. – 30.6.2018  snt/kg 9,58 18,74 0,11 28,43
1.7. – 31.12.2018 snt/kg 9,58 18,74 0,11 28,43

Kevyestä polttoöljystä 1.1..–30.6.2018 yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksiveron alennus) 8,27 snt/l. Kevyestä polttoöljystä 1.7.–31.12. 2018 yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksiveron alennus) 4,88 snt/l. 

Nestekaasusta 1.1. – 30.6.2018 yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksidiveron alennus) 9,37 snt/kg. Ajalta 1.7.– 31.12.2018  samoin  9,37 snt/kg. 

Jos palautuksen hakija ei pysty esittämään luotettavaa selvitystä hankitun polttoaineen koostumuksesta, käytetään Verohallinnon tammi–kesäkuun ja heinä–joulukuun jaksoissa laskemia kulutuksen keskiarvoja. Arvot julkaistaan aina elokuun ja helmikuun alussa ja niitä käytetään kunkin jakson aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden palautuksissa. Mikäli polttoaine ei vastaa laatuasetuksen vaatimuksia, veronpalautuksen määrä on seuraava: 

 
Tuoteryhmä  nro snt/l snt/l snt/l snt/l
Moottoribensiini 22 34,25 0,00 0,68 34,93
Dieselöljy 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Kevyt polttoöljy 64 7,50 0,00 0,35 7,85

Nestekaasu, bionestekaasu tai
niiden seos tai korvaava tuote 

113 9,58 0,00 0,11 9,69

 päivitetty 7.2.2019