Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, moottoribensiinin lisäaineina käytettävistä eettereistä; MTBE:stä, TAME:sta, ETBE:stä ja TAEE:stä, biobensiinistä, etanolidieselistä, dieselöljystä, parafiinisestä dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä, lentopetrolista, metanolista sekä nestekaasusta.

Edellä mainittujen lisäksi kaikista tuotteista, joita käytetään liikennepolttoaineina, tulee suorittaa vastaavan korvattavan polttoaineen mukainen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.

Kun toimitaan verottomuusjärjestelmässä, niin veroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Kun vastaanotetaan toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettuja tuotteita on maahatuoja verovelvollinen. Huoltovarmuusmaksua on suoritettava myös nestemäiseen polttoaineeseen lisätystä apuaineesta.

Yksityishenkilön auton omassa polttoainesäiliössä tai varasäiliössä maahantuotu moottoripolttoaine on verotonta.

Lisätietoa Tullin sivuilta

Lisätietoa:

Energiaverotus

Energiaverotusohje

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu (Nestemäiset polttoaineet)

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite

Valtiontukien avoimuusvelvoite

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Alusten polttoaineiden verottomuus