Juomapakkausvero

Valmisteveroa kannetaan myös alkoholijuomien ja virvoitusjuomien vähittäismyyntipakkauksista. Juomapakkausveron avulla pyritään ohjaamaan juomapakkausten käyttöä ympäristöystävälliseen suuntaan. Juomapakkausveroa kannetaan kaikista tullitariffin ryhmään 22 kuuluvien, juotavaksi tarkoitettujen juomien pakkauksista. Veronalaisia ovat esimerkiksi kaikkien alkoholijuomien, mallasjuomien, vesien, limonadien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilujuomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkaukset. Veronalaisuudessa on oleellista tuotteen nimike. 

Veronalaiset pakkaukset voivat olla valmistettuja eri materiaaleista, esim. lasista, muovista tai alumiinista. Pakkaukset, jotka kuuluvat panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja jotka ovat uudelleen täytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä, ovat kuitenkin verottomia. Verovapauden saaminen edellyttää sitä, että Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on hyväksynyt palautus- järjestelmän tuottajarekisteriin. Ahvenanmaalla on oma vastaava tiedostonsa.

Eri pakkausmateriaaleista vain nestepakkauskartonki on lain soveltamisalan ulkopuolella, eikä siitä siten kanneta juomapakkausveroa.

Lisätietoa

Juomapakkausverotaulukko

Veroilmoituslomake

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Virvoitusjuomavero

Juomapakkausten palautusjärjestelmät (www.ymparisto.fi)

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Pienvalmistajat

Pirkanmaan ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)