Valmisteverolajit

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista. Molemmissa tapauksissa verotuksen toimittaa Verohallinto. Tulli toimittaa valmisteverotuksen tietyissä tilanteissa, kun on kyse maahantuonnista unionin ulkopuolella.

Osa tuotteista kuuluu direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Näitä tuotteita ovat:

 • alkoholi ja alkoholijuomat
 • tupakka
 • sähkö
 • maakaasu
 • kivihiili
 • nestemäiset polttoaineet.

Kansallisen valmisteverotuksen piiriin kuuluvat: 

 • virvoitusjuomat
 • juomapakkaukset
 • mäntyöljy
 • polttoturve
 • savukepaperi.

Valmisteveron luonteisia maksuja ovat:  

 • jätevero
 • öljyjätemaksu
 • öljysuojamaksu.

Kutakin edellä mainittua ryhmää koskevat säännökset ovat omissa verolaeissaan. Kaikkien verolajien verotusmenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa.

 

Lisätietoa

Virvoitusjuomavero

Valmisteveron palautushakemukset