EMCS-palvelu

EMCS tulee sanoista Excise Movement and Control System. Se on sähköinen järjestelmä, jonka avulla valvotaan koko EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden verottomuusjärjestelmässä tapahtuvia siirtoja. EMCS-järjestelmän avulla pyritään vähentämään valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoihin liittyviä taloudellisia riskejä.

Mihin EMCS-palvelua käytetään?

EMCS-järjestelmää käytetään Euroopan unionin jäsenmaiden välisten siirtojen lisäksi myös silloin, kun valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteet vientiin verottomasta varastosta. Järjestelmää käytetään myös, kun tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta ja ne halutaan siirtää verottomuusjärjestelmään tuonnin yhteydessä.

EMCS-järjestelmää voidaan käyttää myös silloin, kun siirretään yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita verottomien varastojen välillä Suomessa. EMCS-järjestelmän käytön sijasta näissä Suomen sisäisissä siirroissa on myös mahdollista käyttää valmisteverotuslaissa säädettyä yksinkertaistettua menettelyä.

EMCS-järjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista Verohallinnon Katso-tunnisteilla.

Seed on Europa – Komission ylläpitämä valmisteverovaltuutuksen vahvistuspalvelu

Yrityksen on myös ilmoitettava Verohallinnon EMCS-ryhmälle sähköpostiosoite, johon EMCS-järjestelmä lähettää ilmoituksia, muun muassa koskien e-AD:n saapumista.

 

EMCS-palvelun ohjeet

Siirry palveluun