EMCS-järjestelmä

EMCS tulee sanoista Excise Movement and Control System. Se on sähköinen järjestelmä, jonka avulla valvotaan koko EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden verottomuusjärjestelmässä tapahtuvia siirtoja. EMCS-järjestelmän avulla pyritään vähentämään valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoihin liittyviä taloudellisia riskejä.

EMCS-järjestemän menettelyohjeet

Mihin EMCS-järjestelmää käytetään?

EMCS-järjestelmää käytetään Euroopan unionin jäsenmaiden välisten siirtojen lisäksi myös silloin, kun valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteet vientiin verottomasta varastosta. Järjestelmää käytetään myös, kun tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta ja ne halutaan siirtää verottomuusjärjestelmään tuonnin yhteydessä.

EMCS-järjestelmää voidaan käyttää myös silloin, kun siirretään yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita verottomien varastojen välillä Suomessa. EMCS-järjestelmän käytön sijasta näissä Suomen sisäisissä siirroissa on myös mahdollista käyttää valmisteverotuslaissa säädettyä yksinkertaistettua menettelyä.

EMCS-järjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista Verohallinnon Katso-tunnisteilla.

Katso-tunnistautumista koskevat ohjeet

‚ÄčSeed on Europa – Komission ylläpitämä valmisteverovaltuutuksen vahvistuspalvelu

Yrityksen on myös ilmoitettava Verohallinnon EMCS-ryhmälle sähköpostiosoite, johon EMCS-järjestelmä lähettää ilmoituksia, muun muassa koskien e-AD:n saapumista.

EMCS-palvelu

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden (Alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka ja nestemäiset energiatuotteet) väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvissa siirroissa on käytettävä sähköistä Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelua eli EMCS-palvelua.

EMCS-palvelun ohjeet

Siirry palveluun