Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä valmisteverotuksessa

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä unionissa valmistettuja ja sinne tuotuja tuotteita voidaan varastoida ja siirtää jäsenvaltioiden välillä verottomina siten, että verot kannetaan vasta siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet kulutetaan. Tuotteista syntyy verosaatava jäsenvaltiolle vasta sinä ajankohtana, jona tuotteet luovutetaan kulutukseen tästä järjestelmästä.

Varastoinnit ja siirrot

Valmisteveronalaisille tuotteille on perustettu verottomia varastoja, joiden välillä tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina. Tällaisia verottomia varastoja hallinnoi valtuutettu varastonpitäjä, joka on saanut Verohallinnolta luvan ansiotarkoituksessa valmistaa, jalostaa, pitää varastossa ja ottaa vastaan valmisteveron alaisia tuotteita verottomassa varastossa tai lähettää niitä väliaikaisesti verottomina. Väliaikaisen verottomuuden järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jota sovelletaan väliaikaisesti verottomien valmisteveron alaisten tuotteiden valmistukseen, jalostukseen, varastointiin ja tuotteiden siirtoon.

  • Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain valmisteveroluvan haltijoiden välillä. Luvat myöntää Suomessa Verohallinto.

Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain valmisteveroluvan haltijoiden välillä. Luvat myöntää Suomessa Verohallinto. Tavaran siirtämiseen liittyvät riskit katetaan tavaran lähettävän valtuutetun varastonpitäjän tai tavaran vastaanottajan Verohallinnolle asettamasta vakuudesta.

Kulutukseen luovuttaminen

Kun valmisteveronalainen tuote luovutetaan kulutukseen Suomessa, syntyy veron suorittamisvelvollisuus. Kulutukseenluovutus voi tapahtua monin eri perustein, esimerkiksi kun tuotteet vastaanotetaan Suomessa tai kun tuotteet luovutetaan kulutukseen verottomasta varastosta. 

Valtuutetun varastonpitäjän lisäksi tuotteita voi väliaikaisesti verottomina vastaanottaa myös rekisteröity vastaanottaja ja väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

Siirrettäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä käytetään EMCS-palvelua.

Siirry palveluun

Lisätietoa

Avainsanat:

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017