Satunnainen maahantuonti valmisteverotuksessa

Satunnainen maahantuonti voi tapahtua verottomuusjärjestelmässä tai sen ulkopuolella. Verottomuusjärjestelmässä alkoholia, tupakkaa tai polttoaineita voi vastaanottaa väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

Muu satunnainen vastaanottaja

Jos tuotteita vastaanottaa verottomuusjärjestelmän ulkopuolella on kyse toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettujen eli verotettujen tuotteiden vastaanottamisesta. 

Muuna satunnaisena vastaanottajana toimiminen ei vaadi Verohallinnon antamaa erillistä lupaa tai rekisteröintiä, mutta jäljempänä selostettavia menettelyjä on kuitenkin noudatettava. Myös silloin, kun Suomessa vastaanotetaan tuotteita, joista on jo suoritettu valmistevero toisessa EU-maassa, on vastaanottaja velvollinen suorittamaan valmisteveron Suomeen.

Kun toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita siirrettään Suomeen, kannettaan niistä valmistevero Suomessa. Lähettäjän on varustettava tuotteet lähtöjäsenvaltiossa yksinkertaistetulla asiakirjalla. Ennen tuotteiden lähettämistä on tuotteista annettava ilmoitus Verohallinnolle ja niistä on asetettava vakuus.

Jos kyseessä ovat kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet, ei ennakkoilmoitusta tai vakuutta tarvita.

Yksityishenkilön hankinnat

Yksityishenkilö voi hankkia vain kulutukseen luovutettuja tuotteita.

Jos yksityishenkilö hankkii toisesta jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä valmisteveronalaisia tuotteita, jotka toinen yksityishenkilö tai ammattimainen elinkeinonharjoittaja kuljettaa Suomeen, eikä kyse ole matkustajatuonnista tai etämyynnistä, on yksityishenkilön maksettava vastaanotetuista tuotteista valmistevero Suomeen.

Yksityishenkilön on ennen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirron aloittamista annettava veroviranomaiselle ilmoitus Suomeen lähetettävistä tuotteista sekä annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Jos kyseessä ovat kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet, ei ennakkoilmoitusta tai vakuutta tarvita.

Vakuus on syytä asettaa heti tavaran tilaamisen jälkeen, sillä myyjä ei saa lähettää tuotteita, ennen kuin vakuus on asetettu.

Kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita (ks. edellä) vastaanottaessa ei tarvitse asettaa vakuutta.

Lisätietoa: