Ilmoita valmisteveron tukitiedot Verohallinnolle

Yritykset voivat saada valtiontukea sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverotuksen kautta. Tukea saavien yritysten pitää toimittaa tiedot tuesta ja toiminnastaan Verohallinnolle. Tämä on yksi edellytys sille, että tuki voidaan hyväksyä. 


Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä, joille on myönnetty:

  • energiaintensiivisen yrityksen tukea
  • teollisuuden alempi sähkövero (taso II)
  • tukea yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle
  • konesalien sähköveron alennusta.

Miten yritys antaa tiedot Verohallinnolle?

Verohallinto myöntää valtiontuen suoraan valmisteverotuksen yhteydessä tai palautushakemuksen perusteella. Yrityksellä on kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoittaa tuensaajan tiedot Verohallinnolle:

Milloin pelkkä hakemus riittää?

Jos yritys toimittaa veronpalautushakemuksen Verohallinnolle, se riittää tuensaajatietojen ilmoittamiseen. Muuta ei tarvitse tehdä. Tämä koskee muun muassa yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa.

Kenen pitää rekisteröityä tuensaajarekisteriin?

Teollisuusyrityksen pitää rekisteröityä tuensaajaksi, jos yritykselle ei makseta tukea veronpalautuksena vaan  yritys saa tuen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona.

Miten yritys rekisteröityy?

Yritys voi rekisteröityä tuensaajarekisteriin sähköisesti:

Rekisteröityminen vaatii Verohallinnon myöntämän KATSO-tunnisteen. Jos yrityksellä ei ole KATSO-tunnistetta, rekisteröi yritys lomakkeella.

Näin tunnistaudut OmaVeroon ja muihin asiointipalveluihin

Sähköverkon haltija tai sähköntuottaja: anna tiedot II- luokan sähkön luovuttamisesta

Sähköverkon haltijoiden ja sähköntuottajien pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, joille ne ovat luovuttaneet alemman veroluokan II sähköä. Myös omaan teolliseen toimintaan käytetty sähkö pitää ilmoittaa.

Tiedot pitää toimittaa kalenterivuoden päätyttyä tammikuun loppuun mennessä.

Ilmoita alemman veroluokan sähköä saaneista yhtiöistä

  • yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • yritykselle luovutetut kilowattitunnit.

Miten II luokan sähkön luovutustiedot ilmoitetaan?

Kokoa tiedot excel-taulukkoon ja tallenna se csv-muodossa. Lataa csv-tiedosto valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. 

Taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä ei voida tukea

Tukea ei voida myöntää taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Tällaisen yrityksen taloudellinen tila pitää selvittää sekä palautushakemuksessa että rekisteröitymisen yhteydessä. 

Lue lisää: Vaikeuksissa olevien yritysten valtiontukikielto  

Mitä valtiontukien avoimuusvelvoite tarkoittaa?

Avoimuusvelvoite tarkoittaa, että EU-jäsenmailla on velvollisuus julkaista tietoja myöntämistään valtiontuista. Julkaisemisen tarkoituksena on lisätä valtiontukien avoimuutta. Jäsenvaltioiden on julkaistava yrityksille myönnettyjen yli 500 000 euron tukien tiedot. Tämä koskee 1.7.2016 jälkeen myönnettyjä tukia. Verohallinto huolehtii siitä, että tiedot sen myöntämistä tuista julkaistaan.

Lue lisää: Valtiontukien avoimuusvelvoite