Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, moottoribensiinin lisäaineina käytettävistä eettereistä; MTBE:stä, TAME:sta, ETBE:stä ja TAEE:stä, biobensiinistä, etanolidieselistä, dieselöljystä, parafiinisestä dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä, lentopetrolista, metanolista sekä nestekaasusta.

Edellä mainittujen lisäksi kaikista tuotteista, joita käytetään liikennepolttoaineina, pitää maksaa vastaavan korvattavan polttoaineen mukainen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.

Kun toimitaan verottomuusjärjestelmässä, veroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Kun vastaanotetaan toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettuja tuotteita, on maahantuoja verovelvollinen. Huoltovarmuusmaksua on maksettava myös nestemäiseen polttoaineeseen lisätystä apuaineesta.

Yksityishenkilön auton omassa polttoainesäiliössä tai varasäiliössä maahantuotu moottoripolttoaine on verotonta.

Lisätietoa Tullin sivuilta

Lisätietoa:

Energiaverotus

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu (Nestemäiset polttoaineet)

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite

Valtiontukien avoimuusvelvoite

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Alusten polttoaineiden verottomuus