Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Yritys antaa valmisteveroilmoituksen, huolehtii vakuuksista ja maksaa veron tietyn aikataulun mukaan. Aikatauluun vaikuttaa se, onko yritys valmisteveroluvan haltija, rekisteröity verovelvollinen, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja vai rekisteröimätön verovelvollinen. 

Katso toimintaohjeet sen mukaan, missä roolissa yritys toimii: 

Yritys voi hakea lupaa, jos se harjoittaa säännöllisesti ja jatkuvasti valmisteveron alaista toimintaa. Kun yrityksellä on lupa, se voi antaa veroilmoituksen kootusti kultakin verokaudelta eli kalenterikuukaudelta. Yrityksen ei siten tarvitse antaa veroilmoitusta kustakin tavaraerästä erikseen.

Sähkön pientuottajan verokausi on kuitenkin vuosi ja kaatopaikan pitäjän verokausi kolme kuukautta.

Nämä toimijat tarvitsevat toimintaansa varten luvan: 

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet

Yrityksen pitää rekisteröityä verovelvolliseksi, jos se harjoittaa säännöllisesti ja jatkuvasti valmisteveron alaista toimintaa. Kun yritys on rekisteröitynyt, se voi antaa veroilmoituksen kootusti kultakin verokaudelta eli kalenterikuukaudelta. Yrityksen ei siten tarvitse antaa veroilmoitusta kustakin tuote-erästä erikseen.

Sähkön pientuottaja antaa veroilmoituksen kerran vuodessa. Jäteveron veroilmoitus annetaan neljännesvuosittain.

Rekisteröity verovelvollinen eli verokausi-ilmoittaja voi olla:

 • sähköverkonhaltija, sähköntuottaja, sähkön pientuottaja
 • biopolttoöljyn valmistaja
 • maakaasuverkon haltija
 • maakaasun käyttäjä (tämän ei ole pakko rekisteröityä)
 • polttoturpeen käyttäjä
 • mäntyöljyn käyttäjä
 • kaatopaikan pitäjä.

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet 

Yritys voi rekisteröityä väliaikaiseksi vastaanottajaksi, jos se haluaa vastaanottaa tavaraa niin, että tavara on väliaikaisesti verotonta. Rekisteröinti on kertaluonteinen ja koskee yhtä tuote-erää. Yritys rekisteröityy vain silloin, kun se vastaanottaa EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteverotuksen alaisia tuotteita eli  alkoholia, tupakkatuotteita tai nestemäisiä polttoaineita.

Ennen kuin tuotteet lähetetään, yrityksen täytyy asettaa Verohallinnolle vakuus jokaisesta tuote-erästä. Verohallinto käyttää vakuuden valmisteveroon.

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet 

Yrityksen ei tarvitse rekisteröityä eikä se tarvitse valmisteverolupaa, jos se tuo maahan tai vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita satunnaisesti. Yrityksen täytyy kuitenkin asettaa vakuus jokaiselle maahantuontierälle, ennen kuin tuotteet lähetetään Suomeen. Vakuus pitää asettaa ja veroilmoitus antaa, vaikka tuotteista olisi maksettu verot toisessa EU-maassa.

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet 

Usein kysyttyä

Jos yrityksellä on useita verottomia varastoja, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Anna jokaisesta varastosta oma veroilmoitus.
 • Tee hakemus Verohallinnolle yhteisen veroilmoituksen antamisesta.

Kun olemme saaneet veroilmoituksen, vahvistamme valmisteveron määrän verotuspäätöksellä. Jos olet antanut veroilmoituksen Valmisteveroilmoituspalvelussa, saat verotuspäätöksen automaattisesti suoraan järjestelmästä.

 

Jos yritys ei ole antanut veroilmoitusta, verotus toimitetaan arvioimalla. Tällainen arvioverotus tehdään myös silloin, kun oikaistuakaan veroilmoitusta ei voi käyttää verotuksen perusteena. Jos Verohallinto ei ole määrännyt valmisteveroa siksi, että yritys ei ole antanut lainkaan ilmoitusta tai on antanut sen puutteellisena, Verohallinto toimittaa jälkiverotuksen ja määrää maksettavaksi veron, joka on aiemmin jäänyt määräämättä.

Verohallinto toimittaa määräämättä jääneen veron jälkiverotuksena, kun

 • yritys on antanut veroilmoituksen, mutta se on ollut puutteellinen, erehdyttävä tai väärä
 • veroa on jäänyt määräämättä, koska verovelvollinen on antanut väärän tiedon tai asiakirjan.

Verohallinto voi korottaa veroa, jos yritys on

 • antanut veroilmoituksen määräajan tai vasta kehotuksen jälkeen
 • antanut tiedon, jossa on puutteita tai virheitä
 • jättänyt veroilmoituksen antamatta osittain tai kokonaan.

Tällaisten virheiden takia voi joutua maksamaan virhemaksua. Kun Verohallinto määrää veronkorotuksen tai virhemaksun, merkitystä on myös sillä, miten moitittavaa tai toistuvaa menettely on ollut.

Maksusi tulee perille, vaikka verkkopankki ohjaakin maksun OP:n tilille. OP:n tili on voimassa 30.11.2020 asti.

OP:n tilinumeron puuttuminen tilisiirtolomakkeelta johtuu siitä, että Valtion maksuliikennepalveluiden sopimus OP:n kanssa päättyy 30.11.2020. OP:n tilinumerot poistuvat tänä vuonna vaiheittain kaikista Verohallinnon lähettämistä päätöksistä ja kirjeistä.

Verkkopankissa maksaessasi palvelu saattaa vielä toistaiseksi ohjata maksun automaattisesti Verohallinnon OP:n tilille, vaikka kirjoitit saajan tilinumeroksi tilisiirtolomakkeelta löytyvän Verohallinnon Nordean tai Danske Bankin tilinumeron.

Voit maksaa OP:n tilille normaalisti 30.11.2020 asti. Huolehdi, että poistat OP:n tilinumeron esimerkiksi verkkopankkisi maksupohjista 1.12.2020 alkaen.