Valmistevero pitää ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisesti – ohjeita säännöllisesti ja satunnaisesti ilmoittaville

Huom.! OmaVero korvaa Valmisteveroilmoituspalvelun ja Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri VATUn. EMCS-palvelu siirtyy OmaVeroon vasta keväällä 2023. Lue siirtymäajan ohje: Toimi näin tammikuussa 2021.

Valmisteverot ovat 1.1.2021 alkaen oma-aloitteisia veroja. Valmisteverojen ilmoittamisen ja maksamisen aikatauluun vaikuttaa se, onko yritys säännöllisesti vai satunnaisesti valmisteverovelvollinen.

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisia ovat

 • valtuutettu varastonpitäjä
 • rekisteröity vastaanottaja
 • veroedustaja
 • valmisteverovelvolliseksi rekisteröityneet eli
  • sähköverkon haltijat, sähköntuottajat ja sähkön pientuottajat
  • polttoturpeen ja mäntyöljyn käyttäjät
  • maakaasuverkon haltijat ja maakaasua verottomaan tarkoitukseen käyttävät (maakaasun rekisteröity käyttäjä)
  • biopolttoöljyn valmistajat.

Säännöllisesti verovelvolliset tarvitsevat toimintaansa varten luvan tai niillä on velvollisuus rekisteröityä verovelvolliseksi.

Myös maakaasun rekisteröity käyttäjä on säännöllisesti verovelvollinen, mutta maakaasun käyttöön ei liity velvollisuutta rekisteröityä. Luvat ja rekisteröinnit valmisteverotuksessa.

Ilmoitus- ja maksuohjeet säännöllisesti verovelvolliselle

Aina yrityksellä ei ole sellaista säännöllistä toimintaa, että yrityksen pitäisi rekisteröityä valmisteverovelvolliseksi tai hakea valmisteverolupaa. Silloin yritys ei ole valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen. Yritys on kuitenkin satunnaisesti verovelvollinen silloin, kun se esimerkiksi tuo maahan yksittäisen erän valmisteveron alaisia tuotteita.

Ilmoitus- ja maksuohjeet satunnaisesti verovelvolliselle

Vuoden 2020 valmisteverot: näin ilmoitat ja maksat tammikuussa 2021

Jos ilmoitat verovuoden 2020 valmisteveroja, voit antaa veroilmoituksen ja maksaa Valmisteveroilmoituspalvelussa vielä 21.1.2021.

Ota huomioon yrityksesi ilmoitus- ja maksuaikataulu ja vakuuksien määräajat. Aikatauluun vaikuttaa se, onko yritys valmisteveroluvan haltija, rekisteröity verovelvollinen vai muu verovelvollinen.

Katso toimintaohjeet sen mukaan, missä roolissa yritys toimii: 

Yritys voi hakea lupaa, jos se harjoittaa säännöllisesti ja jatkuvasti valmisteveron alaista toimintaa. Kun yrityksellä on lupa, se voi antaa veroilmoituksen kootusti kultakin verokaudelta eli kalenterikuukaudelta. Yrityksen ei siten tarvitse antaa veroilmoitusta kustakin tavaraerästä erikseen.

Sähkön pientuottajan verokausi on kuitenkin vuosi ja kaatopaikan pitäjän verokausi kolme kuukautta.

Nämä toimijat tarvitsevat toimintaansa varten luvan: 

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet

Yrityksen pitää rekisteröityä verovelvolliseksi, jos se harjoittaa säännöllisesti ja jatkuvasti valmisteveron alaista toimintaa. Kun yritys on rekisteröitynyt, se voi antaa veroilmoituksen kootusti kultakin verokaudelta eli kalenterikuukaudelta. Yrityksen ei siten tarvitse antaa veroilmoitusta kustakin tuote-erästä erikseen.

Sähkön pientuottaja antaa veroilmoituksen kerran vuodessa. Jäteveron veroilmoitus annetaan neljännesvuosittain.

Rekisteröity verovelvollinen eli verokausi-ilmoittaja voi olla:

 • sähköverkonhaltija, sähköntuottaja, sähkön pientuottaja
 • biopolttoöljyn valmistaja
 • maakaasuverkon haltija
 • maakaasun käyttäjä (tämän ei ole pakko rekisteröityä)
 • polttoturpeen käyttäjä
 • mäntyöljyn käyttäjä
 • kaatopaikan pitäjä.

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet 

Yritys voi rekisteröityä väliaikaiseksi vastaanottajaksi, jos se haluaa vastaanottaa tavaraa niin, että tavara on väliaikaisesti verotonta. Rekisteröinti on kertaluonteinen ja koskee yhtä tuote-erää. Yritys rekisteröityy vain silloin, kun se vastaanottaa EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteverotuksen alaisia tuotteita eli  alkoholia, tupakkatuotteita tai nestemäisiä polttoaineita.

Ennen kuin tuotteet lähetetään, yrityksen täytyy asettaa Verohallinnolle vakuus jokaisesta tuote-erästä. Verohallinto käyttää vakuuden valmisteveroon.

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet 

Yrityksen ei tarvitse rekisteröityä eikä se tarvitse valmisteverolupaa, jos se tuo maahan tai vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita satunnaisesti. Yrityksen täytyy kuitenkin asettaa vakuus jokaiselle maahantuontierälle, ennen kuin tuotteet lähetetään Suomeen. Vakuus pitää asettaa ja veroilmoitus antaa, vaikka tuotteista olisi maksettu verot toisessa EU-maassa.

Katso ilmoitus- ja maksuohjeet 

Veroilmoitukset, jotka kohdistuvat vuoteen 2020 voi tehdä Valmisteveroilmoituspalvelussa 21. tammikuuta 2021 asti. Vuoteen 2021 kohdistuvat veroilmoitukset tehdään OmaVerossa tammikuusta 2021 lähtien. Valmisteveroilmoituspalvelu jää selauskäyttöön 30.6.2021 asti.

Vähennykset: Vuoden 2020 tai sitä aikaisempien verokausien vähennyksiä on mahdollista ilmoittaa vielä verokauden 12/2020 veroilmoituksella tammikuussa 2021. Vähennyksen voi ilmoittaa veroilmoituksen yhteydessä Valmisteveroilmoituspalvelussa 21. tammikuuta 2021 asti. Verokaudesta 2021 alkaen entisillä vähennysperusteilla voi hakea veronpalautusta OmaVerossa. Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisesti verokauden 12/2020 veroilmoituksella, vähentämättä jääneestä määrästä voi hakea tämän jälkeen veron palautusta. Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona oikeus vähennyksen tekemiseen on syntynyt

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen OmaVerossa

2.1.2021 alkaen voit ilmoittaa valmisteverot OmaVerossa. Tammikuussa valmisteveron voi maksaa verkkopankissa tai Valmisteveroilmoituspalvelussa 21.1.2021 asti.

OmaVeron kautta maksaminen tulee mahdolliseksi 1. helmikuuta 2021 alkaen. Joissakin tapauksissa valmisteveroja varten on maksettava jo etukäteen kertaluonteinen vakuus. Vakuuden voi maksaa OmaVerossa 2. tammikuuta 2021 alkaen.

Huom.! Veroilmoitukset, jotka kohdistuvat vuoteen 2020 voi tehdä Valmisteveroilmoituspalvelussa 21. tammikuuta 2021 asti. Valmisteverot voi myös maksaa Valmisteveroilmoituspalvelussa 21. tammikuuta 2021 asti.

Vuoteen 2021 kohdistuvat veroilmoitukset tehdään OmaVerossa tammikuusta 2021 lähtien. Valmisteveroilmoituspalvelu jää selauskäyttöön 30.6.2021 asti

Huom.! Valmisteveron maksussa käytettävät tili- ja viitenumerot muuttuvat 1. helmikuuta 2021 alkaen. Tarkista ajantasaiset maksutiedot OmaVerosta.

Jos käytät maksamisessa vanhaa tilinumeroa, maksu ei välttämättä tule perille ja verolle kertyy silloin viivästyskorkoa. Valmistevero tulee helmikuusta alkaen maksaa oma-aloitteisen veron viitteellä.

Ota käyttöön uusi tilinumero ja viite helmikuussa 2021 

Jos maksat valmisteveroa verkkopankissa, huomaa, että helmikuusta 2021 alkaen verot pitää maksaa käyttämällä Verohallinnon Danske Bankin tai Nordean tiliä. Tilinumerot löydät esimerkiksi OmaVerosta.

OmaVeron kautta valmisteverot voi maksaa 1. helmikuuta alkaen. Ennen 1. helmikuuta 2021 tehtyihin valmisteverotuspäätöksiin perustuvien maksamattomien verojen OmaVerossa maksamisen tarkka aikataulu riippuu siitä, milloin maksutilanteesi tiedot siirtyvät Verohallinnon vanhasta tietojärjestelmästä OmaVeroon.

Tarkista, että käytät veroja maksaessa oikeaa tilinumeroa. Jos käytät maksamisessa vanhoja tilinumeroita, maksu ei välttämättä tule perille Verohallintoon. Verolle kertyy silloin viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Helmikuusta alkaen valmisteverot maksetaan käyttämällä oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Samalla viitenumerolla voit maksaa myös arvonlisäveroa. Viitenumero on asiakaskohtainen ja se säilyy samana aina kun maksat oma-aloitteisia veroja. Aiemmin jokaisessa verotuspäätöksessä on ollut eri viitenumero. Tarkista OmaVerosta oma-aloitteisten verojen viitteesi.

Näin löydät viitenumeron ja tilinumeron OmaVerosta

Oikean viitenumeron avulla maksu kohdistuu oma-aloitteisiin veroihin. Et voi valita, että maksat juuri valmisteveroa, vaan maksu käytetään kaikkiin oma-aloitteisiin veroihin vanhimmasta uusimpaan. Maksua voidaan käyttää myös muihin maksamattomiin veroihin. Lue lisää: Maksujen käyttäminen eri veroihin

Veroilmoitus pitää antaa sähköisesti

Valmisteveroilmoitukset pitää antaa sähköisesti. Ilmoitukset voi antaa OmaVerossa. Palvelu ohjaa täyttämään ilmoituksen oikein. Voit antaa ilmoituksen paperilomakkeella vain, jos siihen on erityinen syy. Paperilomaketta voi käyttää esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta tai yksityishenkilöllä tai ulkomaalaisella ilmoittajalla ei ole käytössään tunnistautumiseen tai ilmoittamiseen tarvittavaa tekniikkaa. Syytä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Verohallinnolle. 

Näin tunnistaudut asiointipalveluihin

Voit hoitaa omia tai yrityksesi veroasioita verkkopalveluissamme vain tunnistautuneena.

Näin tunnistaudut OmaVeroon ja muihin asiointipalveluihin

Näin valtuutat veroasioiden hoitamiseen

Voit valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan puolestasi henkilökohtaisia tai yrityksesi veroasioita. Huom.! Jos hoidat valmisteveroasioita toisen puolesta ja sinulla on Valmisteveroasioiden hoito -valtuus, et voi maksaa OmaVerossa, vaan maksu pitää hoitaa verkkopankissa

Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen

Ilmoita toiminnan muutoksista ja lopettamisesta

Ilmoitettujen lupatietojen muuttumisesta ja rekisteröitymistä edellyttävän toiminnan päättymisestä on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle.

Luvat ja rekisteröinnit valmisteverotuksessa

Lue lisää: