Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Yritysverotus Suomessa

Yhteisöjen tulovero

Tuloveroaste osakeyhtiöille ja muille yhteisöille on 20 %. Yhtymien ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tulot jaetaan pääomatuloihin ja ansiotuloihin.

Arvonlisävero

Arvonlisäveroa maksetaan tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %. Kun yritys kuuluu alv-rekisteriin, tulee sen antaa säännöllisesti arvonlisäveroilmoitus.

Tulovero

Henkilöt, jotka asuvat Suomessa tai oleskelevat Suomessa yli kuuden kuukauden ajan, ovat yleisesti verovelvollisia. Yleisesti verovelvollisen ansiotulosta (esim. palkka) on maksettava progressiivinen tulovero, kunnallisvero ja sairausvakuutusmaksu.

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on 1,6 % osakkeista yleensä, 4 % kiinteistöistä ja rakennuksista ja 2 % asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista.