Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön veroilmoitus

Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava elinkeinotoiminnasta veroilmoitus Suomeen, jos yhtiö on rekisteröitynyt Suomessa ja sillä on suomalainen Y-tunnus. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt antavat veroilmoituksen 6A.

Ulkomaisen yhtymän on aina annettava veroilmoitus

Ulkomainen yhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan yhtymän tulolähteen tulos jaetaan verotettavaksi tulo-osuuksina yhtiömiehille. Jos yhtymälle ei muodostu kiinteä toimipaikkaa Suomeen, Suomella ei yleensä ole verotusoikeutta yhtymätuloon verosopimuksen mukaan. Silloinkin toiminnasta on annettava Suomeen veroilmoitus sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla tuloverovelvollisuutta ei ole.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vuoden 2016 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.4.2017.

Veroilmoituksen viivästymisestä voi seurata veronkorotus. Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.