Verohallinnon sähköisissä asiointipalveluissa ja puhelinpalvelussa on häiriöitä

Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa

Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos sille muodostuu kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksen kannalta. Arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka muodostuu hieman eri perusteilla kuin tuloverotuksessa.

Mikä on kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa?

Arvonlisäverotuksessa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain.

 • Liikepaikka voi olla esimerkiksi laitos, huoneisto tai laitteisto, jota käytetään yrityksen liiketoiminnassa.
 • Liikepaikasta voi olla kyse myös silloin, kun yritys ainoastaan hallitsee pysyvästi tiettyä tilaa.
 • Liikepaikka voi sijaita myös toisen yrityksen liiketiloissa.

Milloin liikepaikka on kiinteä toimipaikka?

Liikepaikan tulee olla pysyvä, eli sen on sijaittava tietyssä maantieteellisessä paikassa. Liikepaikan muodostavan laitoksen, laitteiston tms. ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla kiinteästi maahan kiinnitetty. Yrityksellä katsotaan olevan kiinteä toimipaikka esimerkiksi silloin, kun se myy Suomessa kuljetuspalveluja, jotka noudattavat tiettyä aikataulua ja reittiä.

Liikepaikka katsotaan kiinteäksi toimipaikaksi vain, jos yritys harjoittaa sieltä käsin liiketoimintaa kokonaan tai osittain. Jos ulkomaisen yrityksen toimipiste Suomessa ei osallistu tavaroiden ja palvelujen myyntiin, sitä ei pidetä kiinteänä toimipaikkana. Käytännössä yrityksellä tulee olla kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa henkilökuntaa tai muita yrityksen määräysvallan alaisia henkilöitä, jotka hoitavat pysyvässä liikepaikassa harjoitettavaa toimintaa. Vaikka toiminta olisi pitkälle automatisoitua, kiinteä toimipaikka on olemassa, jos sijaintivaltiossa on henkilökuntaa huolehtimassa laitteistojen ylläpidosta, valvonnasta tai muusta vastaavasta.

Pysyvästä liikepaikasta harjoitettavan toiminnan ei tarvitse olla keskeytymätöntä, kunhan se on säännöllistä.

Jos edellytykset täyttyvät, arvonlisäverotuksessa kiinteitä toimipaikkoja ovat esimerkiksi:

 • liikkeen johdon sijaintipaikat
 • sivuliikkeet
 • toimistot
 • teollisuuslaitokset
 • työpajat
 • myymälät ja osto- tai myyntipaikat
 • kaivokset, louhokset, turpeenottopaikat ja muut sellaiset luonnonvarojen talteenottopaikat
 • varastot.

Kiinteistöjen tai irtaimien esineiden vuokraus tai immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden luovuttaminen eivät sellaisenaan muodosta kiinteää toimipaikkaa.

Rakennus- tai asennustoiminnassa urakan kesto ratkaisee

Rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka kestävät yli yhdeksän kuukautta.Kiinteän toimipaikan katsotaan muodostuvan jo toiminnan alkaessa eikä vasta silloin, kun yhdeksän kuukauden aikaraja ylittyy.

Call off -varasto ei ole kiinteä toimipaikka

Niin sanottu call off -varasto ei muodosta kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Call off  -varastolla tarkoitetaan ostajan tiloissa sijaitsevaa varastoa, josta tavaroita toimitetaan yksinomaan tälle yhdelle ostajalle. Tavaroiden siirto tällaiseen varastoon ei aiheuta ulkomaiselle yritykselle rekisteröitymisvelvollisuutta Suomessa.

Kiinteän toimipaikan tai konsignaatiovaraston vuoksi on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Jos yrityksellä on konsignaatiovarasto, sen tulee rekisteröityä Suomessa joko ilmoituksenantovelvolliseksi tai arvonlisäverovelvolliseksi. Konsignaatiovarasto muodostuu, jos tavaroita siirretään ulkomaisen yrityksen Suomessa olevan varastoon.

Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan, eli sille muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksen kannalta, yrityksen tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisäksi yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei voida soveltaa.

Lue lisää sivulta Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa.