Talkootyön verotus - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen tai säätiön oman toiminnan hyväksi ilman vastiketta tehty talkoo- tai vapaaehtoistyö ei aiheuta veroseuraamuksia. Jos talkootyön toimeksiantaja on ulkopuolinen työn teettäjä, työstä maksettu korvaus on tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Jos korvaus tulee vain työn tehneiden hyväksi, korvaus on työn tehneiden palkkatuloa.

Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta pohjautuu usein suurelta osin vapaaehtoistoimintaan ja talkootyöhön sekä talkootyönä tehtävään varainhankintaan. Talkoo- ja vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan toisen hyväksi ilman vastiketta tehtävää työtä. Jos työn tekijä ei saa työstään korvausta, yhdistyksen tai säätiön oman toiminnan hyväksi tehdystä vapaaehtois- tai talkootyöstä ei tule veroseuraamuksia työn tekijälle eikä työn teettäneelle yhdistykselle tai säätiölle.

Ulkopuolisen teettämän talkootyön korvaus voi olla joko yhdistyksen tai säätiön tai työn tekijän tuloa

Jos talkootyö tehdään ulkopuolisen työn teettäjän hyväksi ja työn teettäjä maksaa työstä korvausta, korvaus on joko yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tai sen hyväksi työtä tekevän henkilön tuloa.

Yhdistykselle tai säätiölle maksetusta korvauksesta on kyse silloin, kun yhdistys tai säätiö vastaa talkootyön tekemisestä. Tällaisessa tapauksessa toimeksiantaja ei hyväksy tai nimeä talkooväkeä. Työ on tilapäistä jokamiehen työtä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa. Talkootyöstä saatu korvaus on käytettävä yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen talkoisiin osallistuneita henkilöitä laajemmalle piirille. Korvausta ei saa osoittaa vain talkootyöhön osallistuneille henkilöille.

Jos talkootyönä tehtävä toiminta täyttää nämä kriteerit ja korvaus maksetaan suoraan yhdistykselle tai säätiölle, sitä ei veroteta työhön osallistuvan yhdistyksen jäsenen palkkana. Jos korvaus sen sijaan tulee vain työn tekijän hyväksi, korvaus verotetaan työn tehneen henkilön palkkatulona.

Milloin talkootyöstä saatu korvaus on yhdistykselle tai säätiölle verovapaata tuloa?

Ulkopuolisen toimeksiantajan teettämästä talkootyöstä saatu korvaus voi olla yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle joko verovapaata tai veronalaista tuloa. Verovapaata tulo on esimerkiksi silloin, kun talkootyö on pienimuotoista ja kertaluonteista eikä se vaadi erityistä ammattitaitoa. Veronalaista tulo puolestaan on silloin, kun toiminta on jatkuvaa tai toistuvaa ja se kilpailee yritysten tarjoamien palvelujen tai tavaroiden kanssa.

Lue lisää yhdistyksen ja säätiön tuloverotuksesta 

Tutustu yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeeseen 

Yhdistys tai säätiö voi rekisteröityä ennakkoperintärekisteriin, jos se tekee ulkopuoliselle työn teettäjälle talkootyötä ja saa työstä korvauksen. Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen ei kuitenkaan vaikuta siihen, onko toiminnasta saatu tulo yhdistykselle tai säätiölle verovapaata vai veronalaista. Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen osoittaa, ettei työn teettäjän tarvitse tehdä maksamastaan korvauksesta ennakonpidätystä, vaan rekisteriin merkitty yhdistys tai säätiö huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse.

Lue lisää ennakkoperintärekisteristä

Tutustu ohjeeseen yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä