Tuloverotus - yhdistys ja säätiö

Yleishyödyllisellä yhdistyksellä tai säätiöllä voi olla kolmenlaisia tuloja: elinkeinotuloa, kiinteistötuloa ja henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta tulosta veroa 20 prosenttia. Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen jäsenten tulona.

Yhdistyksen ja säätiön tuloverotus verovuonna 2020

Verotuksen muutoksia 

Eräiden yhteisöjen tulolähdejako poistuu 1.1.2020 voimaan tulevien lakimuutosten myötä. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Muutos ei vaikuta yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön verotukseen.

Tulolähdejaon poistamisen myötä muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Lue lisää tulolähdejaon poistamisesta