Maataloudenharjoittajan tappiot

Maatalouden tappio voidaan joko vahvistaa tulolähteen tappioksi tai siirtää vähennettäväksi pääomatuloista.

Maatalouden harjoittamisesta saatu tulo kuuluu maatalouden tulolähteeseen. Kaikki verovelvollisen harjoittama maatalous muodostaa yhden maatalouden tulolähteen. Jos verovelvollisella on useampia maatiloja, eri maatiloilta saadut tulot yhdistetään.

Tappio vahvistetaan maatalouden tulolähteen tappioksi

Maatalouden tappio vahvistetaan maatalouden tulolähteeseen, ellei maataloudenharjoittaja ole vaatinut, että tappio vähennetään tappiovuoden pääomatuloista.

Maatalouden tulolähteeseen vahvistettu tappio vähennetään maatalouden tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana. Aiempien vuosien vahvistetut tappiot vähennetään ennen kuin maatalouden tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Tappion voi myös siirtää vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista

Maatalouden harjoittaja voi valita, siirtääkö hän verovuoden maatalouden tappion vähennettäväksi osittain tai kokonaan pääomatuloistaan. Vähentämistä on vaadittava ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy.

Tappio vähennetään pääomatuloista tulonhankkimismenojen jälkeen mutta ennen korkoja.

Jos maatalouden tappio on vahvistettu maatalouden tulolähteen tappioksi, sitä ei voi myöhemmin vähentää pääomatuloista. Poikkeus on tilanne, jossa maatalouden harjoittaminen lopetetaan.

Tappio voidaan jakaa puolisoiden kesken

Jos puolisot harjoittavat maataloutta yhdessä, heillä on oikeus vaatia, että maatalouden verovuoden tappio vähennetään kokonaan tai osittain heidän pääomatuloistaan. Puolisoiden on tehtävä vaatimus yhdessä ennen verotuksen päättymistä. Vaatimuksen voi tehdä maatalouden veroilmoituksella.

Pääomatuloista vähennettävä tappio jaetaan puolisoiden kesken heidän maatalouden veroilmoituksella ilmoittamiensa työpanosten mukaisessa suhteessa.

Avainsanat: