Toimintavaraus

Toimintavaraus on vapaaehtoinen varaus, jonka avulla verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa voi siirtää verotettavaksi myöhempinä vuosina. 

Voit tehdä toimintavarauksen, jos olet maksanut verovuonna ennakonpidätyksen alaisia palkkoja. Toimintavarauksen voi vähentää verotuksessa, jos varaus on tehty kirjanpidossa. Varauksen enimmäismäärä lasketaan vuosittain maksettujen palkkojen määrän mukaan.

Ilmoita toimintavaraus veroilmoituksessa

Toimintavarauksen voi tehdä

  • liikkeen- tai ammatinharjoittaja
  • kuolinpesä
  • yhtymä, jonka osakkaana on ainoastaan luonnollisia henkilöitä 

Toimintavaraus säilyy kirjanpidossa, kunnes varaus puretaan. Merkitse varaus tuloksi viimeistään silloin, kun toiminta päättyy.

Ilmoita varauksen määrä veroilmoituksessa joka vuosi. Ilmoita myös toimintavarauksen määrän muutoksista:

  • Kun toimintavaraus kasvaa, ilmoita se kohdassa Varausten lisäykset.
  • Kun toimintavaraus pienenee, ilmoita se kohdassa Varausten vähennys.   

Toimintavarauksen enimmäismäärä

Toimintavaraus voi olla enintään 30 % niiden ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä, jotka on maksettu 12 kuukauden aikana ennen tilikauden päättymistä. Ota huomioon aina palkat, jotka on maksettu tänä aikana. Toimintavarauksen enimmäismäärään ei vaikuta tilikauden pituus vaan ainoastaan 12 viimeisen kuukauden aikana maksetut palkat.

Esimerkki 1: Yrityksen tilikausi on 1.1. - 31.12.2018. Toimintavaraus lasketaan niiden palkkojen perusteella, jotka on maksettu 1.1.- 31.12.2018.

Esimerkki 2: Yrityksen tilikausi on 1.5.2017 - 30.4.2018. Toimintavaraus lasketaan niiden palkkojen perusteella, jotka on maksettu 1.5.2017 - 30.4.2018.

Esimerkki 3: Yrityksen tilikausi on 1.11.2017 - 31.12.2018. Koska tilikausi on poikkeuksellisesti yli 12 kuukautta, laske toimintavaraus niiden palkkojen perusteella, jotka on maksettu  tilikauden päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana eli 1.1.- 31.12.2018.

Esimerkki 4: Olet maksanut palkkoja tilikauden 1.5.2017 - 30.4.2018 aikana 100 000 euroa. Toimintavaraus voi olla verovuonna 2018 enintään 30 000 euroa (30 % 100 000 eurosta).

Toimintavarauksen muutos tai purkaminen verovuonna

  • Voit kasvattaa aiemmin tekemääsi toimintavarausta, jos maksamiesi palkkojen määrä sen sallii.
  • Jos olet maksanut palkkoja vähemmän kuin aikaisemmin, joudut pienentämään aiemmin tekemääsi varausta.
  • Jos lopetat elinkeinotoiminnan tai muutat yhtiömuodon osakeyhtiöksi, toimintavaraus on purettava. Ilmoita puretun toimintavarauksen määrä elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa kohdassa Varausten vähennys.

Esimerkki 5: Toimintavaraus on ollut 30 000 euroa vuonna 2017 (100 000 euron palkkojen perusteella). Vuonna 2018 olet maksanut palkkoja 80 000 euroa. Toimintavaraus vuonna 2018 voi olla enintään 24 000 euroa. Ilmoita tuottona toimintavarauksen pienentyminen (6 000 euroa) veroilmoituksen kohdassa Varausten vähennys.

Esimerkki 6: Toimintavaraus on ollut 30 000 euroa vuonna 2017 (100 000 euron palkkojen perusteella). Vuonna 2018 olet maksanut palkkoja 110 000 euroa. Toimintavaraus vuonna 2018 voi olla enintään 33 000 euroa. Merkitse toimintavarauksen lisäys (3 000 euroa) kuluihin veroilmoituksen kohdassa Varausten lisäykset.