Lisävähennykset

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi työmatkojen perusteella vaatia verotuksessa lisävähennystä. Lisävähennyksellä hyvitetään liikkeen- tai ammatinharjoittajalle se, ettei itselleen voi maksaa verovapaata päivärahaa eikä kilometrikorvausta.

Lisävähennyksenä voi vähentää ns. lisääntyneitä elantokustannuksia, jotka johtuvat tilapäisestä, tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle tehdystä työmatkasta. Lisääntyneillä elantokustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tavanomaista suurempia ruokailukuluja, joita matkasta aiheutuu. Jos matka on tehty yksityisvaroihin kuuluvalla autolla, myös auton käytöstä aiheutuneet kustannukset voi vähentää. Molemmat vähennykset vaaditaan veroilmoituksella.

Lisävähennykset lisääntyneistä elantokustannuksista (verovapaa päiväraha)

Mitä ovat lisääntyneet elantokustannukset?

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi tehdä lisävähennyksen, joka saa olla enintään palkansaajan verovapaan päivärahan enimmäismäärän suuruinen. Työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset ovat samoja, mitä verovapaalla päivärahalla on tarkoitus korvata. Tällaisia ovat muun muassa tavanomaista suuremmat ruokailukulut. Lisävähennys on laskennallinen vähennys, eikä se kata matkasta aiheutuneita matkustamis- ja majoittumiskuluja. Ne vähennetään normaaleina liiketoiminnan kuluina.

Mikä on tilapäinen työmatka?

Työmatkana pidetään tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvää matkaa, jonka liikkeen- tai ammatinharjoittaja tilapäisesti tekee tavanomaisen toiminta-alueensa ulkopuolelle. Tyypillisiä lisävähennykseen oikeuttavia matkoja ovat muun muassa elinkeinotoimintaan liittyvät koulutusmatkat, tavaroiden noutomatkat, tilapäiset tuotteiden myyntimatkat ja eri toimipaikkojen väliset matkat.

Mikä on tavanomainen toiminta-alue?

Tavanomainen toiminta-alue on alue, jolla liikkeen- tai ammatinharjoittaja normaalisti harjoittaa elinkeinotoimintaa. Tavanmukaiseksi toiminta-alueeksi katsotaan liikkeen- tai ammatinharjoittajan pysyvät toimipaikat. Pysyvällä toimipaikalla tarkoitetaan toimipaikkaa, jolla työskentely on pitkäaikaista, säännöllistä ja jatkuvaa.

Lisävähennyksen määrä

Lisävähennyksen määrä on verovapaiden päivärahojen enimmäismäärä vähennettynä mahdollisesti kirjanpitoon kuluksi kirjatuilla lisääntyneillä elantokustannuksilla. Verovapaa kokopäiväraha on 42,00 euroa ja osapäiväraha 19,00 euroa vuosina 2018 ja 2019.

Esimerkki: Liikkeenharjoittajalla on verovuonna 2018 yli 10 tuntia kestäneitä tilapäisiä työmatkoja 15 päivää ja alle 10 tuntia kestäneitä matkoja 10 päivää. Lisääntyneitä elantokustannuksia ei ole vähennetty kirjanpidossa.

15 päivää x 42,00 euroa + 10 päivää x 19,00 euroa = 820,00 euroa

Koska lisääntyneitä elantokustannuksia ei ole vähennetty kirjanpidossa, lisävähennyksen määrä on 820,00 euroa. Liikkeenharjoittaja ilmoittaa tämän määrän vuoden 2018 veroilmoituksella.

Lisävähennykset yksityisvaroihin kuuluvalla autolla tehdystä työmatkasta (verovapaa kilometrikorvaus)

Auto kuuluu yksityisvaroihin, jos yksityisajoja on vähintään 50 prosenttia kaikista auton ajokilometreistä. Lisävähennyksen tekeminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä auton käytöstä ja elinkeinotoimintaan liittyvistä matkoista. Lisävähennyksen määrä on verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä (0,42 e/km vuoden 2018 verotuksessa ja 0,43 e/km vuonna 2019). Jos autokuluja on kuitenkin kirjattu kirjanpitoon, lisävähennystä pienennetään vastaavalla määrällä.

Esimerkki: Autolla on ajettu verovuonna 2018 yhteensä 40 000 km, josta elinkeinotoiminnan ajoa on 15 000 km ja yksityisajoa 25 000 km. Elinkeinotoiminnan käytöstä aiheutuneita auton kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa.

Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän perusteella laskettu lisävähennys on vuoden 2018 verotuksessa 15 000 km x 0,42 euroa = 6 300 euroa. Tämän saa vähentää kokonaan.

Jos auton kokonaisajokilometreistä yli 50 prosenttia on elinkeinotoiminnan ajoa, lisävähennystä ei voi tehdä. Tässä tapauksessa verotuksessa voi vähentää auton käytöstä aiheutuneet todelliset, kirjanpidossa vähennetyt kulut.

Avainsanat: