Liikkeen- tai ammatinharjoittajan tappiot

Elinkeinotoiminnan tappio voidaan joko vahvistaa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi tai siirtää vähennettäväksi pääomatuloista.

Vahvistetun tappion voi vähentää tulevina vuosina

Elinkeinotoiminnan tappio vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi, ellet ole erikseen vaatinut, että tappio vähennetään pääomatuloista.

Elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi vahvistettu tappio vähennetään elinkeinotoiminnan tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana. Verovuoteen kuuluvat se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Jos jonkin kalenterivuoden aikana ei pääty yhtään tilikautta, tätä vuotta ei oteta huomioon, kun kymmenen vuoden määräaikaa lasketaan.

Tappion voi siirtää vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista

Voit myös valita, siirrätkö verovuoden elinkeinotoiminnan tappion vähennettäväksi osittain tai kokonaan pääomatuloistasi. Vähentämistä on vaadittava ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy. Verotuksen päättymispäivä on jatkossa henkilökohtainen ja näet sen OmaVerosta sekä verotuspäätöksestäsi. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana.

Tappio vähennetään pääomatuloista tulonhankkimismenojen jälkeen mutta ennen korkoja. Jos elinkeinotoiminnan tappio on vahvistettu elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi, sitä ei voi myöhemmin vähentää pääomatuloista. Poikkeus on tilanne, jossa lopetat elinkeinotoiminnan. Silloin myös elinkeinotoiminnan vahvistetut tappiot voi vähentää pääomatuloistasi.

Tappio voidaan vähentää myös elinkeinoyhtymästä saadusta tulosta

Jos yksityisellä liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on osuus elinkeinoyhtymässä, myös hänen osuutensa yhtymän elinkeinotulosta lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Liikkeen- tai ammatinharjoittamisesta syntynyt verovuoden tappio tai aikaisemmin vahvistettu tappio voidaan vähentää elinkeinotulosta, jonka liikkeen- tai ammatinharjoittaja on saanut elinkeinoyhtymästä. Tappio vähennetään ennen kuin yhtymästä saatu elinkeinotulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Tappio voidaan jakaa puolisoiden kesken

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, heillä on oikeus vaatia, että elinkeinotoiminnan verovuoden tappio vähennetään kokonaan tai osittain heidän pääomatuloistaan. Puolisoiden on tehtävä vaatimus yhdessä ennen heidän verotuksensa päättymispäivää (puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan). Vaatimuksen voi tehdä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Pääomatuloista vähennettävä tappio jaetaan puolisoiden kesken heidän elinkeinotoiminnan veroilmoituksella ilmoittamiensa työpanosten mukaisessa suhteessa.