Työtilan vuokra

Työtilan käytöstä aiheutuvat kulut voidaan vähentää verotuksessa. Jos työtila on oman asunnon yhteydessä, kulujen vähentäminen hyväksytään joko todellisten kulujen tai työhuonevähennyksen mukaan.

Vuokran maksu

Jos olet vuokrannut toimitilan kodin ulkopuolelta, maksamasi vuokrakulut ovat yritystoiminnan kulua.

Työskentely oman kodin yhteydessä

Jos työskentelet oman asunnon yhteydessä, et voi maksaa itsellesi vuokraa. Sen sijaan voit vähentää kuluja joko todellisten kulujen mukaan tai Verohallinnon vuosittain vahvistaman työhuonevähennyksen mukaisesti.

Katso työhuonevähennyksen määrä: Verohallinnon yhtenäistämisohjeista

Vähennys todellisten kulujen mukaan

Verotuksessa hyväksytään vähennettäväksi todelliset kulut oman asunnon käytöstä elinkeinotoiminnassa pinta-alojen suhteessa (katso myös kohta Yhtiövastikkeet). Todellisiin kuluihin perustuva vähennys tehdään kokonaisharkinnan mukaan, johon vaikuttavat muun muassa:

  • asunnon kokonaispinta-ala
  • liikevaihto (tuotot yhteensä)
  • toimiala.
Esimerkki: Olet kosmetologi ja sinulla on työtilat oman asunnon yhteydessä. Asuntosi pinta-ala on yhteensä 150 m2, josta liiketoiminnan käytössä on 30 m2. Asunto on vuokrattu ja vuokran määrä on 1 500 euroa/kk. Liikevaihto on 30 000 euroa vuodessa. Kun otetaan huomioon asunnon kokonaispinta-ala, toimiala sekä liikevaihto, hyväksytään verotuksessa vähennys todellisten kulujen mukaan. Voit vähentää elinkeinotoiminnan kuluna 30 m2/150 m2 = 0,20. 1 500 euroa/kk x 0,20 = 300 euroa/kk.

Työhuonevähennys

Jos omaa asuntoa käytetään elinkeinotoiminnassa, työhuonevähennys voidaan aina vähentää. Vähennys määritetään Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa vuosittain.

Esimerkki: Asuntosi on kokonaisuudessaan 30 m2:n suuruinen ja teet ohjelmistosuunnittelua. Liikevaihtosi vuodessa on 5 000 euroa. Tällaisessa tilanteessa on katsottava asunnon olevan ensisijaisesti oma koti. Toiminta ei tarvitse välttämättä omaa tilaa eikä asunnon koko huomioiden ole mahdollista erottaa erillistä työtilaa. Verotuksessa hyväksytään työhuonevähennys oman asunnon käytöstä elinkeinotoiminnan kuluksi.

Oman toimitilaosakkeen tai kiinteistön hankinta

Jos ostat toimitilaosakkeen tai kiinteistön, niiden kulut ovat vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan käyttöä vastaavalta osalta. Kun toimitilaosake tai kiinteistö on pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä, se kuuluu elinkeinotoiminnan varallisuuteen ja sen hankintaan liittyvä laina on elinkeinotoiminnan velkaa. Sekä laina että kiinteistö tai osakkeet vaikuttavat nettovarallisuuden laskentaan.

Yhtiövastikkeet

Osakehuoneiston yhtiövastikkeista vähennyskelpoista on sellainen vastike, joka on tuloutettu asunto- tai kiinteistöyhtiön kirjanpidossa. Yhtiön kirjanpidossa rahastoitu yhtiövastike lisätään toimitilaosakkeen hankintamenoon ja sen voi vähentää vasta tällaisten osakkeiden luovutuksen yhteydessä. Yhtiövastikkeiden vähentämisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin vähennettäessä niitä vuokratulosta. Siitä kerrotaan Verohallinnon ohjeessa Vuokratulojen verotus.