Luovutusvoitot käyttöomaisuuskiinteistöistä ja -arvopapereista

Jaettavassa yritystulossa mukana olevat myyntivoitot käyttöomaisuuskiinteistöistä ja -arvopapereista ovat pääomatuloa.

Pääomatuloa on yleensä 20 %:n vuotuinen tuotto yrityksen edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Pääomatuloa on kuitenkin aina vähintään elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja -arvopapereiden luovutusvoittoja vastaava määrä.

Käyttöomaisuuskiinteistöjen ja -arvopapereiden luovutusvoitolla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Jos voitosta on tehty jälleenhankintavaraus, varauksen osuutta ei oteta huomioon pääomatulon vähimmäismäärässä. Muun käyttöomaisuuden (esimerkiksi kaluston) luovutusvoitot eivät vaikuta pääomatulon määrään.

Esimerkki 1:
Elinkeinotoiminnan jaettava yritystulo on verovuonna 20 000 euroa. Edellisen vuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on ollut 40 000 euroa. Verovuoden tuloksessa on mukana käyttöomaisuuskiinteistöstä saatu luovutusvoitto 30 000 euroa.
Nettovarallisuuden perusteella pääomatulon osuus olisi 20 % x 40 000 euroa eli 8 000 euroa. Tuloksessa mukana olevan luovutusvoiton vuoksi pääomatuloa on kuitenkin koko jaettava yritystulo eli 20 000 euroa.

Esimerkki 2:
Elinkeinotoiminnan jaettava yritystulo verovuonna on 30 000 euroa. Edellisen vuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 50 000 euroa. Verovuoden tuloksessa on mukana käyttöomaisuusarvopapereista saatu luovutusvoitto 2 000 euroa.
Nettovarallisuuden perusteella pääomatulon osuus olisi 20 % x 50 000 euroa = 10 000 euroa. Jaettavasta yritystulosta pääomatuloa on 10 000 euroa ja ansiotuloa 20 000 euroa.