Autokulujen vähentäminen liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa

Auto elinkeinotoiminnan varallisuutena

Elinkeinotoiminnassa käyttämäsi auto kuuluu yrityksesi elinkeinotoiminnan varallisuuteen, jos autolla vuosittain ajetuista kilometreistä yli puolet on elinkeinotoiminnan ajoa.

Ajokilometrit selvitetään jokaisesta autosta erikseen. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki elinkeinotoiminnasta johtuvat ajot.

Kun auto kuuluu elinkeinotoiminnan varallisuuteen, merkitse kirjanpitoon kaikki autoon liittyvät todelliset kulut. Todellisia kuluja ovat esimerkiksi polttoaineet, huollot ja auton poisto. Kirjaa todelliset kulut kirjanpitoon tositteiden perusteella. Vähennä kaikki elinkeinotoimintaan liittyvät todelliset autokulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksellasi.

Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta kiinteälle toimipaikallesi. Ne ja muut elinkeinotoimintaan kohdistumattomat ajot ovat yksityisajoasi.

Ajopäiväkirjalla erotat elinkeinotoiminnan ajot yksityisajoista

Merkitse ajopäiväkirjaan elinkeinotoiminnan ajot ja kokonaiskilometrit, jotka autolla on ajettu tilikauden aikana. Ajopäiväkirjassa siis selvität kirjanpitoa ja verotusta varten, miten ajot autolla jakautuvat elinkeinotoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin.

Merkitse ajopäiväkirjaan elinkeinotoiminnan ajoista:

  • ajon alkamis- ja päättymisaika
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä mahdollisesti ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus.

Autokulut voidaan hyväksyä vähennettäväksi myös muun luotettavan selvityksen perusteella. Ajopäiväkirja tai muu selvitys on tehtävä jokaisesta ajoneuvosta erikseen. Toimita ajopäiväkirja Verohallinnolle vain pyydettäessä.

Usein kysyttyä

Voit vähentää elinkeinotoiminnan tuloista vain elinkeinotoimintaan kohdistuvat kulut. Siksi yksityisajojen osuus autokuluista ei ole vähennyskelpoista.

Ilmoita kirjanpitoon sisältyvät yksityisajojen kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kohdassa Tuloutus yksityiskäytöstä, auton yksityiskäyttö.

Merkitse laskelma yksityiskäytön osuudesta elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kohtaan, Erittelyt yksityiskäytöstä.

Esimerkki: Matti on ajanut yrityksen autolla tilikauden aikana 35 000 kilometriä, joista elinkeinotoiminnan ajoja on ollut 23 000 kilometriä. Loput kilometreistä (12 000 km) on ollut yksityisajoa. Matti on kirjannut kirjanpitoon autosta johtuneet todelliset kulut. Auton kulut ja poisto ovat yhteensä 4 200 euroa.

Kulut keskimäärin kilometriä kohden ovat 0,12 e/km (= 4 200 euroa / 35 000 km). Yksityisajoista johtuva oikaisu on siten 12 000 km x 0,12 e/km = 1 440,00 euroa.

Lisävähennys edellyttää sitä, että auto kuuluu yksityisvaroihin

Auto kuuluu yksityisvaroihin, jos ajat autolla enemmän yksityisajoa kuin elinkeinotoiminnan ajoa. Auton kuuluminen yksityisvaroihin voidaan selvittää pitämäsi ajopäiväkirjan tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Selvityksestä on käytävä ilmi kokonaiskilometrit sekä autolla ajetut elinkeinotoiminnan ajot. 

Lisävähennyksen voit saada, jos auto kuuluu yksityisvaroihisi. Ilmoita kaikki autolla ajetut kilometrit veroilmoituksellasi, kun vaadit lisävähennystä. Lisävähennystä ei myönnetä ilman tietoa kokonaiskilometreistä.

Voit vähentää elinkeinotoiminnan todelliset kulut tai kilometrikorvauksen, jonka Verohallinto vuosittain vahvistaa.

Vuonna 2018 lisävähennyksen enimmäismäärä on 0,42 euroa kilometriltä. 

  • Jos et ole vähentänyt kirjanpidossa autokuluja lainkaan, lisävähennys on enimmäismäärän suuruinen, eli 0,42 e/km.
  • Jos olet vähentänyt kirjanpidossa autokuluja, lisävähennyksenä myönnetään lisävähennyksen enimmäismäärän ja todellisten kirjanpidossa vähennettyjen kulujen erotus. Jos todelliset autokulut ylittävät lisävähennyksen enimmäismäärän, ei lisävähennystä myönnetä.

Todellisia autokuluja ovat

  • polttoaine-, huolto-, vakuutus- ja muut vastaavat kulut 
  • elinkeinotoiminnan käyttöä vastaava osuus vuosittaisesta poistosta.

Lue lisää lisävähennyksestä.

Esimerkki 1: Olet ajanut autollasi elinkeinotoiminnan ajoja 5 000 kilometriä vuoden aikana. Muut ajot, esimerkiksi matkat kodin ja kiinteän toimipaikkasi välillä ovat olleet 25 000 kilometriä vuoden aikana. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, kuuluu auto yksityisvaroihin. Et ole vähentänyt kirjanpidossa auton kuluja, joten saat tehdä lisävähennystä 5 000 kilometrin perusteella 2 100,00 euroa (0,42e/km x 5 000 km).

Esimerkki 2: Olet vähentänyt kirjanpidossa autokuluja, muun muassa polttoainelaskuja, 1 000 euroa. Elinkeinotoiminnan ajoja olet ajanut autollasi 5 000 kilometriä vuoden aikana. Muut ajot, esimerkiksi matkat kodin ja kiinteän liiketoimintapaikkasi välillä ovat olleet 25 000 kilometriä vuoden aikana. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, kuuluu auto yksityisvaroihin. Saat lisävähennystä kirjanpidossa vähennettyjen kulujen ylittävältä osin 1 100,00 euroa (0,42e/km x 5 000 km – 1 000 euroa).

Esimerkki 3: Olet ajanut autollasi elinkeinotoiminnan ajoja 27 000 kilometriä vuoden aikana. Muut ajot, esimerkiksi matkat kodin ja kiinteän liiketoimintapaikkasi välillä ovat olleet 25 000 kilometriä vuoden aikana. Koska autolla ajetaan enemmän elinkeinotoiminnan ajoja kuin muita ajoja, auto kuuluu elinkeinotoiminnan varallisuuteen eikä sinulla ole oikeutta lisävähennykseen.

Matkat, jotka teet työpaikalle (kiinteälle toimipaikallesi), eivät ole elinkeinotoiminnan ajoa. Niiden kulut sinun täytyy vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Voit saada vähennyksen näistä matkoista halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan laskettuna. Lue lisää asunnon ja työpaikan välisistä matkoista.

Esimerkki 1: Parturi-kampaaja työskentelee erillisessä liikehuoneistossa. Matkat kotoa liikehuoneistolle ovat asunnon ja työpaikan välisiä matkoja. Parturi-kampaaja voi vähentää näistä matkoista syntyneet kulut esitäytetyllä veroilmoituksella halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Esimerkki 2: Lääkäri työskentelee ammatinharjoittajana lääkärikeskuksessa. Matkat kotoa lääkärikeskukselle ovat asunnon ja työpaikan välisiä matkoja. Lääkäri voi vähentää näistä matkoista syntyneet kulut esitäytetyllä veroilmoituksella halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Esimerkki 3: Sähköurakoitsija ajaa yrityksen autolla päivittäin kotoaan sähköliikkeeseensä. Matkat kotoa sähköliikkeeseen ovat asunnon ja työpaikan välisiä matkoja. Matkoista aiheutuneet kulut vähennetään esitäytetyllä veroilmoituksella asunnon ja työpaikan välisinä matkoina halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.