Tuloverotus - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Elinkeinotoiminnan tulos jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Vahvistettu tappio voidaan vähentää.

Elinkeinotoiminnan tuloksen laskeminen

Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan siten, että elinkeinotoiminnan tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan kulut. Kun tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot, saadaan jaettava yritystulo. Jaettavasta yritystulosta tehdään 5 %:n suuruinen yrittäjävähennys. Tämän jälkeen yritystulo jaetaan elinkeinoharjoittajan pääoma- ja ansiotuloksi.

Pääoma- ja ansiotulot

Jaettavasta yritystulosta määritetään ensin pääomatulo-osuus. Pääomatuloa on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Jos olet vuoden aikana aloittanut elinkeinotoiminnan harjoittamisen, pääomatulo-osuus lasketaan saman vuoden nettovarallisuuden mukaan.

Jos haluat, voit vaatia pääomatulo-osuudeksi vain 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Vaatimus on tehtävä veroilmoituksella 5 ennen verotuksesi päättymistä. Verotuksen päättymispäivä on jatkossa henkilökohtainen ja näet sen OmaVerosta sekä verotuspäätöksestäsi. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana.

Pääomatulo-osuus verotetaan pääomatuloverokannan eli 30 %:n mukaan. Pääomatulon 30 000 euroa ylittävästä osasta vero on kuitenkin 34 %.

Jaettavasta yritystulosta vähennetään pääomatulo-osuus ja erotukseksi jää ansiotulo-osuus. Nämä ansiotulot lisätään sinun muihin ansiotuloihisi, esimerkiksi palkkatuloihin. Verotus ansiotuloista on progressiivinen.

Yritystulon jako puolisoiden kesken

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, jaettavan yritystulon pääomatulo- ja ansiotulo-osuudet jaetaan puolisoiden kesken.

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta. Ansiotulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa.

Verohallinto jakaa pääoma- ja ansiotulo-osuuden puolisoiden kesken elinkeinotoiminnan veroilmoituksella (lomake 5) ilmoitettujen nettovarallisuusosuuksien ja työpanosten perusteella.

Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus lasketaan vähentämällä elinkeinotoiminnan varoista sen velat. Elinkeinotoiminnan varoihin luetaan esimerkiksi myytävien tuotteiden varasto ja omistettu liiketila. Varoihin lisätään myös 30 % elinkeinotoiminnan maksetuista palkoista. Tämän lisäyksen tekee Verohallinto.

Elinkeinotoiminnan tappion vahvistaminen ja vähentäminen

Tappio vahvistetaan joko elinkeinotoiminnan tappioksi tai siirretään vaatimuksestasi osittain tai kokonaan vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista.

Veroinfoa elinkeinonharjoittajalle  

Katso tallenne 5.3.2019 järjestetystä elinkeinonharjoittajien veroinfosta

Infossa kerromme elinkeinonharjoittajan veroilmoitukseen liittyvistä uudistuksista ja näytämme, miten veroilmoitus (lomake 5) täytetään OmaVerossa.