Maakohtainen raportti ja ilmoitus selvitysvelvollisuudesta

Verotuksen maakohtainen raportointi koskee monikansallisia konserneja, joiden konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Näiden yhtiöiden tulee raportoida tiedot konserniyhtiöiden tuloista ja veroista. Lisäksi Suomessa sijaitsevan yhtiön tulee antaa ilmoitus selvitysvelvollisuudesta.

Maaraportoinnin velvollisuus koskee lähtökohtaisesti konsernin ylintä emoyhtiötä, jonka tulee vuosittain antaa Verohallinnolle maakohtaisesti koottuna tiedot konserniyhtiöiden tuloista, veroista ja tietyistä muista tiedoista, kuten konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan luonteesta. 

Raportin lisäksi Suomessa sijaitsevan yhtiön, joka on osa kansainvälisen konsernin maakohtaista raporttia, tulee antaa ilmoitus selvitysvelvollisuudesta eli siitä, mikä konsernin yhtiöistä antaa raportin ja mihin maahan. 

 • Maakohtainen raportti ja ilmoitus selvitysvelvollisuudesta tulee antaa 1.1.2016 alkaneista tilikausista. Tilikausi määritellään ylimmän emoyhtiön konsernitilinpäätöksen tai konserniin kuulumattoman yhtiön tilinpäätöksen mukaan.
 • Maakohtainen raportti tulee antaa sähköisesti12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko suomi.fi-palvelussa (verkkolomake vuodelle 2016 ja 2017) tai xml-tiedostona ilmoitin.fi:n kautta (14.6.2017 alkaen).

  – Verotuksen maakohtainen raportti, ohje
  – Tekninen soveltamisohje (pdf).
 • Ilmoitus selvitysvelvollisuudesta tulee antaa sähköisestiraportoitavan tilikauden viimeiseen päivään mennessä joko lomake.fi-palvelussa (verkkolomake vuodelle 2016 ja 2017) tai tunnus-tietopari-tiedostona ilmoitin.fi:n kautta.

  Vuoden 2016 ilmoituksen voi antaa ilmoitin.fi:ssä jo nyt, mutta vuoden 2017 ilmoituksen vasta 14.6. alkaen. 

  Jos yhtiön tilikausi päättyy ennen 31.5.2017, ilmoitus on siirtymäkauden takia poikkeuksellisesti annettava viimeistään 31.5.2017. Se on mahdollista suomi.fi-lomakkeella. Jos ilmoittajalla on useiden asiakkaiden ilmoituksia annettavana ja hänen on helpompi käyttää ilmoitin.fi:tä, pyydämme olemaan yhteydessä Verohallintoon (siirtohinnoittelu(at)vero.fi).

  Tietuekuvaus 2016 (pdf)
 • Siirry verkkolomakkeella aiemmin ilmoittamiisi tietoihin: Tallennetut lomakkeet (lomake.fi)

Verkkolomakkeella lähetyt tiedot korjataan lähettämällä korvaava ilmoitus. Ilmoituksella on annettava kaikki ilmoitettavat tiedot – myös ne tiedot, joita et halua muuttaa. Jos aiemmin lähettämäsi ilmoitus on poistettava (esim. tiedot on ilmoitettu virheellisellä ilmoittajan Y-tunnuksella), lähetä poistoilmoitus.

Verotuksen maakohtainen raportti -verkkolomakkeen korjaaminen tai poistaminen:
Hae Tallennetut lomakkeet -palvelusta ilmoitus, jota korjaat tai jonka poistat. Avaa ilmoitus Käytä pohjana -linkistä ja paina avautuvasta ikkunasta Peruuta-painiketta (Safari-selaimessa Kumoa-painike). Valitse lomakkeella ilmoitustyypiksi Korvaava ilmoitus tai Poistoilmoitus.

Maaraportoinnin tausta

Lakimuutosten taustalla ovat OECD:n BEPS-raportin (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) suositukset sekä EU-direktiivi 2016/881/EU, jotka molemmat heijastelevat kansainvälistä tahtoa lisätä suuryritysten verotusinformaation läpinäkyvyyttä. Maakohtainen raportointi kulkee kansainvälisesti Country By Country Reporting -nimellä. Euroopan unionin direktiivistä puolestaan puhutaan lyhenteellä DAC4.

Raportoitavien tietojen hyödyntäminen

EU-direktiivin mukaan maakohtaisen raportin tietoja voidaan käyttää verotuksen riskianalyysien tekemiseen ja tarvittaessa myös muuhun taloudelliseen ja tilastolliseen analyysiin. Raportin tietoja voidaan käyttää riskien arviointivaiheessa muiden käytettävissä olevien tietojen lisäksi. Raporttia voidaan myös käyttää perustana Verohallinnon lisäselvityksille. 

Siirtohinnoittelua koskevissa tapauksissa Verohallinnon on raportin lisäksi aina käytettävä myös muita tietolähteitä ennen kuin asiakkaan verotettavaan tuloon voidaan tehdä tulon lisäys. Veron määrääminen tapahtuu siis jatkossakin verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n mukaisesti. 

Avainsanat:

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017