Maatalouden energiavero

Ammattimainen kasvihuoneviljelijä ja tietyt edellytykset täyttävä ammattimainen maataloudenharjoittaja voivat saada energiaveron palautusta. Palautusta täytyy hakea Verohallinnolta.

Lue tarkemmin, millainen maatalous oikeuttaa energian valmisteveron palautukseen.

 

Tee hakemus OmaVerossa

Voit antaa hakemuksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus. Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Energiaveron palautushakemus (3311)

Maataloudenharjoittaja: hae vuoden 2019 palautusta viimeistään 2.3.2020

Tyhjää paperilomaketta ei enää lähetetä tammikuussa maataloudenharjoittajalle yhdessä veroilmoituslomakkeen 2 tai 2Y kanssa. Hakemus kannattaa tehdä OmaVerossa. Tarvittaessa voit tulostaa paperilomakkeen vero.fi:stä tai tilata sen puhelimitse. 

Palautusta on haettava verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos helmikuun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana arkipäivänä. Verovuoden 2019 palautusta on haettava viimeistään 2.3.2020. Hakemuksen jättöajalle ei voi saada pidennystä.

Yhteisöasiakas: hae palautusta 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Yhteisö ja yhteisetuus hakevat palautusta viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen verovuoden päättymisestä, jolta palautusta haetaan. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhteisetuutena pidetään mm. jakokuntaa. Palautusta haetaan lähtökohtaisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Hakemuksen jättöajalle ei myönnetä pidennystä.

Palautusta on haettava verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

Palautukset maksetaan nykyistä aikaisemmin - tarkista tilinumero

Valmisteveron palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle hakijan tilille kerran vuodessa. Verovuodesta 2019 alkaen palautuksen maksaminen aikaistuu.

 • Yhteisöille palautukset maksetaan jatkossa pian sen jälkeen, kun palautuksen hakuaika on päättynyt eli kun 4 kuukautta on kulunut tilikauden päättymisestä.
  • Palautukset tilikausilta 01/2019–06/2019 maksetaan marraskuun lopussa 2019.
  • Marraskuusta alkaen palautuksia maksetaan yhteisöille aina hakuajan päättymistä seuraavan kuukauden lopussa.
  • Esimerkki: Yhteisön tilikausi on päättynyt 31.7.2019. Palautuksen hakuaika päättyy 30.11.2019. Palautukset maksetaan joulukuun lopussa 2019.
 • Maataloudenharjoittajat, elinkeinonharjoittajat sekä yhtymät saavat palautuksensa Palautukset maksetaan ensi vuonna asiakaskohtaisesti maaliskuun ja heinäkuun välillä. Viimeisetkin palautukset maksetaan heinäkuun loppuun mennessä

Tarkista esimerkiksi OmaVerosta, että Verohallinnolla on oikea tilinumerotieto. Ilman tilinumeroa valmisteveron palautusta ei voida maksaa, joten ilmoita tai korjaa tilinumero tarvittaessa.

Henkilöasiakas voi käyttää myös lomaketta Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta (lomake 7802)
Älä merkitse tilinumeroasi energiatuotteen valmisteveron palautushakemukseen.

Hakemuksen tiedot

Hakemuksessa on ilmoitettava

 • hakijan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus ja verovuosi. Hakijana voi olla kuka tahansa verovelvollinen tai niiden yhteenliittymät, jotka toimivat ammattimaisina kasvihuoneviljelijöinä tai harjoittavat maataloutta ammattimaisesti. Hakijana voi olla luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisö, yhteisetuus ja yhtymä.
 • yrityksen kokoluokka
 • peruste, jonka vuoksi hakija katsoo olevansa ammattimainen maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä
 • maatalouteen tai ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn verovuoden aikana käytetyn verotetun kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn sekä sähkön määrä
 • tieto siitä, täyttääkö hakija taloudellisissa vaikeuksissa olon määritelmän.

Osoitetietoa ei merkitä hakemukseen

Verohallinto käyttää asiakasrekisterissään olevaa osoitetta. Mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja lopullinen päätös postitetaan Verohallinnon rekisterissä olevaan osoitteeseen.

Jos olet ilmoittanut verotusta varten Verohallinnon rekisteriin valtuutetun asianhoitajan, lisäselvityspyynnöt ja päätös postitetaan hänelle. Jos käytät asiamiestä energiaveron palauttamista koskevassa asiassa, asiamiehellä täytyy olla  erillinen valtakirjaa ja se on liitettävä hakemukseen. Ilmoitettu asiamies merkitään Verohallinnon rekisteriin valtuutetuksi asianhoitajaksi ja jatkossa lisäselvityspyynnöt ja päätökset postitetaan hänelle. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee riittävät valtuudet.

Palautuksen määrä

Polttoöljy

1.1.2018 alkaen Verohallinto palauttaa hakijalle valmisteveroa hänen verovuoden aikana ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä tai maataloudessa käyttämästään, Suomessa verotetusta

 • kevyestä polttoöljystä 7,50 senttiä litralta
 • raskaasta polttoöljystä 8,56 senttiä kilogrammalta
 • biopolttoöljystä 7,50 senttiä litralta

Sähkö

Verohallinto palauttaa sähkön valmisteveroa vain I veroluokan mukaisesta kulutuksesta. Sähköstä palautetaan veroa 1,55 senttiä kilowattitunnilta.

Valmisteveroa palautetaan kuitenkin enintään se määrä, jonka maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä on verovuoden aikana maksanut polttoaineeseen sisältynyttä energiasisältöveroa tai sähkön veroa. 

Yksityiskäyttö ei oikeuta palautukseen

Energian yksityiskäyttö ei oikeuta valmisteveron palautukseen. Myöskään dieselöljy ei oikeuta palautukseen. Veroa ei palauteta, jos sen määrä on alle 50 euroa.