Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri (custodian register)

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin voimassaolo päättyy 31.12.2020. Uuteen säilyttäjärekisteriin voi hakea 1.7.2020 alkaen.

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä ovat hallintarekisteröityjen omaisuudenhoitotilien haltijat.

Omaisuudenhoitajat maksavat tai välittävät suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osinkoja osakkeenomistajille, jotka ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia.

Rekisteröinnin vaatimukset

Omaisuudenhoitaja voi hakea ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin. Rekisteröintiä varten omaisuudenhoitajan pitää täyttää tietyt ehdot, joita ovat muun muassa

  • sopimus suomalaisen tilinhoitajayhteisön kanssa
  • yksilöintitietojen toimittaminen osingonsaajista
  • Suomen ja omaisuudenhoitajan kotivaltion välinen verosopimus, joka kattaa myös osingot.

Omaisuudenhoitajan pitää olla Verohallinnon rekisterissä sillä hetkellä, kun osinkoa jaetaan.

Tutustu tai hae rekisteriin

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri (pdf)