Lakimuutos: hallintarekisteröidyt osakkeet

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 282/2018 vp muuttaa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, ennakkoperintälakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Lakimuutoksiin on viitattu yleisemmin lähdeverolain muutoksena.

Lähdeverolain muutos tulee muuttamaan hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä. Muutoksella mahdollistetaan OECD:n Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) mallin mukainen menettely.

Mikä muuttuu

Otetaan käyttöön OECD:n TRACE -mallin mukainen menettely

OECD:n, toimialan ja verohallintojen yhteistyössä kehitetty TRACE -malli on luotu lähteellä myönnettävien verosopimusetuuksien menettelyn standardisoimista varten. Suomessa TRACE -mallin käyttöönoton myötä mahdollistetaan mm. suora loppusaajien TRACE raportointi verohallinnolle sekä itse annetun ilmoituksen menettely (Investor Self Declaration procedure).

Teknisesti vuosi-ilmoitukset annetaan tulevaisuudessa TRACE XML-skeemalla. OECD:n versio TRACE XML-skeemasta on julkaistu OECD:n omilla sivuilla. Verohallinto julkaisee oman XML-skeemansa sekä siihen liittyvän teknisen soveltamisohjeen keväällä 2020. FATCA, CRS ja DAC2 XML-skeemat pohjautuvat TRACE-skeemaan, joten sinänsä skeema on monilta osin rakenteeltaan ja pyydettäviltä tiedoiltaan tuttu toimialalle.

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri (Custodian Register) poistuu

Tällä hetkellä lähdeverolain 10 b §:ssä kuvailtua nk. yksinkertaistettua menettelyä ovat voineet hyödyntää ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin rekisteröityneet ulkomaiset omaisuudenhoitajat. Lähdeverolain muutoksen johdosta nykyinen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri (englanniksi Custodian Register) ja siihen liitännäinen yksinkertaistettu menettely poistuvat. Rekisterin viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2020.

Otetaan käyttöön OECD:n TRACE -mallin mukainen säilyttäjärekisteri

Uusi OECD:n TRACE -mallin mukainen säilyttäjärekisteri (englanniksi Register of Authorised Intermediaries) korvaa nykyisen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin. Rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta se tuo tiettyjä etuja verrattuna rekisteröitymättömään säilyttäjään. Rekisteröinnin etuja ovat muun muassa osingonsaajatietojen suora raportointi Verohallinnolle, ilman että säilyttäjän täytyy välittää asiakastietojaan osingonmaksuketjussa oleville muille toimijoille.

Verosopimusetuuksia voi siis tarjota lähteellä myös lakimuutoksen jälkeen, mutta etuuksien myöntämisen menettelyyn tulee muutoksia. Verohallinto tulee antamaan tarkempaa ohjeistusta rekisteröityneen säilyttäjän vastuista sekä asiakkaan tutkimisesta ja tunnistamisesta (ks. tarkemmin kohta Verohallinnon ohjeiden alustava julkaisuaikataulu).

Säilyttäjät voivat hakea rekisteröitymistä uuteen säilyttäjärekisteriin 1.7.2020 alkaen, eli kuusi kuukautta ennen rekisterin julkaisua ja lain soveltamista 1.1.2021.

Perityn veron määrään tulossa tarkennuksia

Henkilöihin ja yhteisöihin sovellettavat yleiset lähdeverokannat eivät muutu lakimuutoksen myötä. Tunnistettuihin henkilöihin pätee yhä 30% lähdevero ja tunnistettuihin yhteisöihin 20% lähdevero. Lakimuutos ei muuta myöskään verosopimuksissa sovittuja lähdeverokantoja.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden kohdalla on kuitenkin yleensä sovellettu 30% lähdeverokantaa, kun osingonsaajaa ei ole maksuhetkellä pystytty tunnistamaan. Uuden lain myötä, tuntemattomilta osingonsaajilta peritään 35% lähdevero mikäli saajan veromaa ei ole tiedossa. Sen sijaan 30% lähdevero peritään tunnistetulta osingonsaajalta, jonka kohdalla on kuitenkin epäselvää mitä lähdeverokantaa siihen tulisi soveltaa. Esimerkiksi osingonsaaja voidaan tunnistaa rahastoksi, mutta on epäselvää, onko rahasto oikeutettu verosopimuksen mukaiseen lähdeverokantaan. Uuden lain mukaisia 30% ja 35% lähdeveroa sovelletaan osinkoon, joka on maksettu 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitetaan 50% ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta. Kyseisiä Suomeen yleisesti verovelvollisia koskevia säännöksiä sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen. 50% ennakonpidätyksen soveltamisesta on julkaistu syventävä ohje.

Lakimuutoksen aikataulu

Lakia ennakkoperintälain muuttamisesta sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen. Suomessa asuvan verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitettaisiin 50 prosentin ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta.

Säilyttäjät voivat hakea rekisteröitymistä uuteen säilyttäjärekisteriin 1.7.2020 alkaen. Säilyttäjärekisteri julkaistaan lakien astuessa voimaan 1.1.2021.

Lait astuvat voimaan 1.1.2021.  Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Ensimmäiset uuden lain mukaiset vuosi-ilmoitukset on annettava tammikuun loppuun mennessä.

Verohallinnon ohjeiden alustava julkaisuaikataulu

Julkaistut ohjeet

Toimialan osallistaminen

Virallisen toimialakuulemisen lisäksi haluamme pitkin matkaa kuulla mielipiteenne tulevasta lakimuutoksesta ja sen soveltamisesta. Ilmoita mielenkiinnostasi olla mukana mm. TRACE skeeman testauksessa, lähdeveron palautusprosessin kehittämisessä ja Verohallinnon ohjeiden kommentoinnissa lähettämällä viestiä financialsector(a)vero.fi osoitteeseen.

Online-klinikat

Online-klinikat, jossa käymme läpi lakimuutoksen käyttöönoton edistymistä, jatkuvat syksyllä 2020. Klinikoita järjestetään lähtökohtaisesti englanniksi.

Online-klinikoissa käydään läpi myös toimialalta tulleita kysymyksiä. Kysymykset toivotaan lähetettävän etukäteen osoitteeseen financialsector(a)vero.fi.

2020 online-klinikoiden aikataulu:

  • 23.9.2020
  • 25.11.2020

Lue lisätietoa aikataulusta, ohjelmasta ja osallistumisesta.

Verkkoseminaarit

Uutiset ja uutiskirjeet

Pysyt parhaiten ajan tasalla lakimuutoksesta tilaamalla finanssialan uutiskirjeen. Uutiskirjeestä saat myös laajemmin tietoa verotusasioista ja lakimuutoksista, jotka ovat ajankohtaisia finanssialan toimijoille. Uutiskirje julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisemme myös ajoittain vero.fi -uutisia lakimuutoksesta. Uusimmat uutiset löydät aina finanssiala ja verotus -sivun etusivulta.

Lisätietoa