Yleistä – FATCA, CRS ja DAC2

Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti muille maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Suomella on seuraavat sopimukset tietojenvaihdosta:

  • FATCA on sopimus Yhdysvaltojen kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta
  • CRS on OECD-maiden yhteinen raportointistandardi
  • DAC2 on Euroopan unionin direktiivimuutos.

Lista OECD:n osallistuvista maista  

Finanssilaitosten asiakkaiden velvollisuudet

Finanssilaitosten asiakkaiden pitää antaa finanssilaitoksille itsestään tietoja, joiden avulla asiakkaan verotuksellisen asuinvaltion voi määritellä. Verohallinto toimittaa nämä tiedot maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus.

Vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden varoista ulkomailla.

Perustietoa finanssilaitoksen asiakkaille (pdf)

Finanssilaitosten velvollisuudet

Suomalaisten finanssilaitosten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden

  • pitää tunnistaa, mikä on asiakkaan asuinvaltio verotuksen kannalta
  • antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella tietoja asiakkaidensa varoista ja tuloista.

Katso FATCA-velvoitteista lyhyesti (pdf)

Katso CRS/DAC2-velvoitteista lyhyesti (pdf)

Please see FATCA obligations in brief (pdf)

Please see CRS/DAC2 obligations in brief.(pdf)