FATCA, CRS ja DAC2

Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti muille maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Suomella on seuraavat sopimukset tietojenvaihdosta:

  • FATCA on sopimus Yhdysvaltojen kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta
  • CRS on OECD-maiden yhteinen raportointistandardi
  • DAC2 on Euroopan unionin direktiivimuutos.

Finanssilaitosten asiakkaiden velvollisuudet

Finanssilaitosten asiakkaiden pitää antaa finanssilaitoksille itsestään tietoja, joiden avulla asiakkaan verotuksellisen asuinvaltion voi määritellä. Verohallinto toimittaa nämä tiedot maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus.

Vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden varoista ulkomailla.

Finanssilaitosten velvollisuudet

Suomalaisten finanssilaitosten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden

  • pitää tunnistaa, mikä on asiakkaan asuinvaltio verotuksen kannalta
  • antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella tietoja asiakkaidensa varoista ja tuloista.

Katso FATCA-velvoitteista lyhyesti (pdf)

Katso CRS/DAC2-velvoitteista lyhyesti (pdf)

FATCA – anna vuosi-ilmoitus

Suomi on solminut Yhdysvaltojen kanssa niin kutsutun FATCA-sopimuksen. Suomalaisten finanssilaitosten on ilmoitettava sopimuksessa määritellyt tiedot Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Vuosi-ilmoitus annetaan Ilmoitin.fi:ssä tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.

CRS ja DAC2 – anna yhteinen vuosi-ilmoitus

OECD:n yhteisen raportointistandardin CRS:n ja EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskevan direktiivimuutoksen DAC2:n mukaisesti suomalaisten finanssilaitosten on annettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevat vuosi-ilmoitustiedot.

Vuosi-ilmoitus annetaan Ilmoitin.fi:ssä tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.

Anna vuosi-ilmoitus Ilmoitin.fi:ssä

  • Anna sekä FATCA- että CRS-DAC2-vuosi-ilmoitus edelliseltä kalenterivuodelta xml-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.
  • Anna niin sanottu nollailmoitus, vaikka ilmoitettavia asiakastilejä tai tapahtumia ei olisikaan
  • Tunnistaudu Ilmoitin.fi:hin Katso-tunnisteella tai henkilökohtaisella tunnisteella. Tarvitset joko Katso-pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai vuosi-ilmoittajaroolin. Samalla Katso-tunnisteella voit lähettää useamman asiakkaan vuosi-ilmoituksen.

Anna vuosi-ilmoitus Ilmoitin.fi:ssä

Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä sähköpostilla: fatca(a)vero.fi.

Katso usein kysytyt kysymykset täältä: FATCA, CRS ja DAC2 - Usein kysyttyä