Maksu ennakkoratkaisusta ja poikkeuslupapäätöksestä - osakeyhtiö ja osuuskunta

Verohallinto perii maksun osakeyhtiöille ja osuuskunnille antamistaan ennakkoratkaisuista ja poikkeuslupapäätöksistä.

Päätösmaksu ja käsittelymaksu

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua verotukseen. Lisäksi on mahdollista hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen tai yhtiöveron hyvitysten käyttämiseen. Verohallinnon päätökset näissä asioissa ovat maksullisia.

Päätösmaksu peritään silloin, kun hakemuksessa esitettyyn kysymykseen annetaan ennakkoratkaisu tai poikkeuslupapäätös. Silloin kun hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen, peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin korkeintaan laajaa selvitystyötä vaativan maksun suuruinen.

Käsittelymaksu peritään silloin, jos Verohallinto ei anna asiasta ennakkoratkaisua tai poikkeuslupapäätöstä, hakemusta ei tutkita tai asiakas peruuttaa hakemuksensa.

Käsittelymaksu voidaan määrätä päätösmaksun lisäksi silloin, kun hakemus ei sisällä yksilöityä kysymystä tai asian ratkaisemiseksi tarvittavaa selvitystä ja Verohallinto joutuu pyytämään vähäistä enemmän lisäselvitystä.

Maksutaulukko

 

Ennakkoratkaisu, joka koskee tuloverotusta, kun hakijana on osakeyhtiö tai osuuskunta 1 260 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 630 euroa
Ennakkoratkaisu, jonka tekeminen edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä (ennakkoratkaisun valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä.) 2 520 euroa
Muut ennakkoratkaisut
Arvonlisäverotus 255 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 127,50 euroa
Perintö- tai lahjaverotus, kiinteistöverotus, varainsiirtoverotus tai arpajaisverotus 425 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 212,50 euroa
Ennakkoperintä tai työnantajan sosiaaliturvamaksu 145 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 72,50 euroa
Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero tai korkotulon lähdevero 255 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 127,50 euroa
Ennakkoratkaisu, joka koskee muuta veroasiaa 425 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 212,50 euroa
Käsittelymaksu silloin, jos
  • Verohallinto ei anna asiassa ennakkoratkaisua
  • hakemus jätetään tutkimatta
  • asiakas peruuttaa hakemuksensa
  • Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä
120 euroa
Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 575 euroa
Päätös oikeudesta käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa 575 euroa