Maksu ennakkoratkaisusta ja poikkeuslupapäätöksestä

Verohallinto perii maksun avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille antamistaan ennakkoratkaisuista ja poikkeuslupapäätöksistä.

Päätösmaksu ja käsittelymaksu

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua verotukseen. Lisäksi on mahdollista hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen. Verohallinnon päätökset näissä asioissa ovat maksullisia.

Päätösmaksu peritään silloin, kun hakemuksessa esitettyyn kysymykseen annetaan ennakkoratkaisun sisältävä päätös. Käsittelymaksu peritään silloin, jos Verohallinto ei anna asiasta ennakkoratkaisua, hakemusta ei tutkita, asiakas peruuttaa hakemuksensa tai jos Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä

Maksuperusteet

Silloin kun hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta vain puolet perushinnasta. Jos sama hakemus koskee useampaa hakijaa ja päätöstä pyydetään kunkin hakijan verotukseen, Verohallinto käsittelee jokaisen hakijan asian omana hakemuksenaan. Kustakin päätöksestä peritään maksu. Hinta on kuitenkin enintään laajaa selvitystyötä vaativan ennakkoratkaisun maksun suuruinen. 

Jos kysymykset eivät liity samaan asiakokonaisuuteen peritään ennakkoratkaisuista täydet maksut.

Lue lisää ja katso esimerkkejä maksun määräytymisestä.

Maksutaulukko

Ennakkoratkaisun perushinta, kun hakijana on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö

 1 145 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen  572,50 euroa

Ennakkoratkaisu, jonka tekeminen edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä (ennakkoratkaisun valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä).

 2 290 euroa

Muut ennakkoratkaisut

Arvonlisäverotus  230 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen  115 euroa
Perintö- ja lahjaverotus, kiinteistöverotus, varainsiirtoverotus tai arpajaisverotus  385 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen  192,50
Ennakkoperintä tai työnantajan sosiaaliturvamaksu  130 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen  65 euroa
Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero tai korkotulon lähdevero  230 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen  115 euroa
Ennakkoratkaisu, joka koskee muuta veroasiaa  385 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen  192,50 euroa

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään silloin, jos

  • Verohallinto ei anna asiassa ennakkoratkaisua
  • hakemus jätetään tutkimatta
  • asiakas peruuttaa hakemuksensa
  • Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä.
110 euroa

Muu Verohallinnon päätös

Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa

 520 euroa