Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitään hakemuksen perusteella. Rekisteriin voidaan merkitä elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö, yritys tai yhteisö.

Hakemus ennakkoperintärekisteriin

Ennakkoperintärekisteriin hakeudutaan perustamisilmoituksilla Y1 (osakeyhtiö ja muu yhteisö), Y2 (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, yhtymä) tai Y3 (yksityinen elinkeinonharjoittaja tai luonnollinen henkilö).

Jos hakijalla on jo Y-tunnus, rekisteriin hakeudutaan vastaavilla muutosilmoituksilla Y4, Y5 tai Y6.

Lomakkeita voi tulostaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilta (ytj.fi).

Hakija merkitään ennakkoperintärekisteriin hakemuksen saapumispäivästä tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta alkaen.

Toiminnan ei tarvitse konkreettisesti alkaa ennen rekisteriin merkintää, vaan riittää, että toiminta todennäköisesti aloitetaan. Aloittavan yrittäjän voi olla vaikeaa saada toimeksiantoja ennen rekisteriin merkitsemistä.

Verohallinto lähettää ennakkoperintärekisteriin merkitylle ilmoituksen rekisteröinnistä. Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on nähtävissä yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä heti rekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuvaa ei kuitenkaan aina merkitä rekisteriin. Rekisteriin merkitsemisen esteenä ovat esimerkiksi hakijan olennaiset verotukseen tai kirjanpitoon liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnit.

Lue lisää ohjeesta Ennakkoperintärekisteröinnin vaikutukset yritystoimintaan.