Uusien ajoneuvomallien tietojen ilmoittaminen

Maahantuojan tai valmistajan, joka tuo markkinoille uuden ajoneuvomallin, pitää ennen autoveroilmoituksen jättämistä ilmoittaa Verohallinnolle hinta, jolla ajoneuvomallia yleisesti ilmoitetaan myytäväksi Suomessa. Verohallinnolle on jätettävä ilmoitus myös silloin, kun ajoneuvomallin hinta muuttuu tai ajoneuvomallin myynti loppuu.

Mallin hinta ilmoitetaan sen kaupallisen nimikkeen tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä yleisesti markkinoidaan. Kaupallisilla nimikkeillä yksilöidään kaupallisesti samanlaiset ajoneuvot riittävällä tarkkuudella verotusarvotilastoa varten.

Uusien ajoneuvomallien tiedot ja tiedot hinnanmuutoksesta on toimitettava Verohallinnolle vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uutta tietoa on tarkoitus ryhtyä soveltamaan verotuksessa. Uuden ajoneuvomallin tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle TYVI-palvelun kautta web-lomakkeella tai muulla Verohallinnon määräämällä tavalla. 

Siirry palveluun