Jaksokohtaisen autoveroilmoituksen ilmoitus- ja maksuohjeet

Anna autoverojakson autoveroilmoitus viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä. Jos kuukauden 10. päivä on arkipyhä tai viikonloppu, voit antaa veroilmoituksen seuraavana arkipäivänä.

Mikä on autoverojakso?

Autoverojakso on kalenterikuukauden mittainen jakso. Rekisteröity autoveroilmoittaja antaa jaksokohtaisen veroilmoituksen niistä uusista ajoneuvoista, jotka on rekisteröity kalenterikuukauden aikana.

Jos olet uusien ajoneuvojen rekisteröity autoveroilmoittaja, jaksokohtainen autoveroilmoitus pitää antaa jokaiselta kalenterikuukaudelta. Ilmoitus on annettava, vaikka jakson aikana ei olisi rekisteröity uusia ajoneuvoja – olet esimerkiksi tilapäisesti keskeyttänyt toiminnan tai kausiluonteisessa toiminnassa on tauko. Tällaisen ilmoituksen voi antaa etukäteen enintään 6 kalenterikuukaudelta.

Veroilmoituksen antamistapa

Voit antaa autoverojakson autoveroilmoituksen Verohallinnon rajapintapalvelu Vero APIn kautta tai OmaVerossa. Katso tarkemmin sähköiseen ilmoittamiseen liittyvät valtuutusohjeet. Vero APIa varten tarvitset varmenteen, katso tästä tarkemmin.

Lue lisää Vero APIn käyttöönotosta.

Paperilomaketta voit käyttää vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä pidetään tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista. Tällaisesta tilanteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Linkin lomakkeeseen saat sivun lopusta.

Korjaa virheet anna uusi veroilmoitus

Jos huomaat veroilmoituksessa virheen, anna veroilmoitus uudelleen. Uusi veroilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen.

Voit antaa veroilmoituksen uudelleen OmaVerossa tai Vero APIn kautta, riippumatta siitä kumpaa kautta olet antanut aikaisemman ilmoituksen. Jos ilmoitat Vero APIn kautta, liitä uuteen veroilmoitukseen tunnistetieto, joka löytyy Verohallinnon alkuperäiseen veroilmoitukseen lähettämästä kuittauksesta. Tunnistetiedon voit tarkistaa myös OmaVerossa veroilmoitukselta.

Jos olet jo saanut autoverotuspäätöksen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Lue ohjeet, kuinka teet oikaisuvaatimuksen.

Ilmoititko myöhässä?

Jos annat jaksokohtaisen veroilmoituksen myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Lue lisää Seuraamusmaksuista autoverotuksessa.

Kun olet saanut autoverotuspäätöksen, maksa autovero OmaVeron kautta tai verkkopankissa. Käytä autoveron viitenumeroa.

 • Näet tarvittavat maksutiedot jakson autoverotuspäätöksestä.
 • Eräpäivä on autoverojakson päättymistä seuraavan kuukauden 24. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.
 • Eräpäivä siirtyy seuraavalle kuukaudelle, jos päätöksen ja eräpäivän välillä olisi alle 7 päivää.
 • Jos eräpäivän siirtyminen johtuu siitä, että veroilmoitus annetaan myöhässä, verolle on maksettava viivästyskorkoa.

Saat kaikkien verojen ja maksujen tilanteesta kuukausittain yhteenvedon OmaVeroon. Yhteenvedossa on kokonaiskuva kaikkien verojen tilanteesta. Yhteenveto ei sisällä ajoneuvokohtaisia tietoja. Lue lisää Yhteenveto verojen maksutilanteesta.

Lue lisää autoveron maksamisesta 

Jaksokohtaisen autoveroilmoituksen täyttöohje

Tämän ohjeen avulla voit antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan jaksokohtaisen autoveroilmoituksen.

Ilmoita Vero APIn kautta

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan veroilmoitukset voi antaa Verohallinnon rajapintapalvelun eli Vero APIn kautta. Lue ohjeet rajapintapalvelun käyttöönottoon Vero API (tekninen ohje).

Ilmoita OmaVerossa

 1. Valitse etusivulta Kaikki toiminnot.

 2. Selaa kohtaan Veroilmoitukset ja verotustiedot. Valitse linkki Autovero.

 3. Valitse kohdasta Veroilmoitukset ja muut ilmoitukset Jaksokohtainen autoveroilmoitus.

 4. Klikkaa Valitse sen verokauden kohdalta, jolta haluat antaa ilmoituksen.

Veroilmoituksen täyttöohje

Autoverojaksolta on annettava veroilmoitus myös silloin, kun jaksolta ei ole ilmoitettavia ajoneuvoja. Tällaisen ilmoituksen voit antaa etukäteen seuraavalta 6 kuukaudelta. Ilmoita siitä näin:

Ilmoittajaa koskevat tiedot

 • Vero API: Ilmoita rekisteröidyn autoveroilmoittajan y-tunnus. Jos ilmoituksen antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan valtuuttama edustaja, ilmoita myös edustajan y-tunnus.
 • OmaVero: OmaVero tunnistaa ilmoittajan, kun tämä kirjautuu palveluun. Ilmoituksen antaa rekisteröity autoveroilmoittaja tai tämän valtuuttama edustaja. Ilmoitettavat tiedot -vaiheessa palvelussa näkyy rekisteröidyn autoveroilmoittajan nimi ja y-tunnus.
 • Paperilomake: Ilmoita rekisteröidyn autoveroilmoittajan nimi ja y-tunnus. Jos ilmoituksen antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan valtuuttama edustaja, ilmoita edustajan nimi ja y-tunnus.

Autoverojakso ja ajoneuvojen lukumäärä

 • Vero API: Ilmoita autoverojakso ja ajoneuvojen määräksi nolla.
 • OmaVero: Valitse oikea autoverojakso ja merkitse "Ei" kohtaan "Onko tällä kaudella ilmoitettavia rekisteröityjä ajoneuvoja?"
 • Paperilomake: Ilmoita autoverojakso muodossa (kk/vvvv) ja merkitse nolla kohtiin "Ajoneuvojen määrä (kpl)" ja "Vero yhteensä (euroa)".

Ilmoittajaa koskevat tiedot

 • Vero API: Ilmoita rekisteröidyn autoveroilmoittajan y-tunnus. Jos ilmoituksen antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan valtuuttama edustaja, ilmoita myös edustajan y-tunnus.
 • OmaVero: OmaVero tunnistaa ilmoittajan, kun tämä kirjautuu palveluun. Ilmoituksen antaa rekisteröity autoveroilmoittaja tai tämän valtuuttama edustaja. Ilmoitettavat tiedot -vaiheessa palvelussa näkyy rekisteröidyn autoveroilmoittajan nimi ja y-tunnus.
 • Paperilomake: Ilmoita rekisteröidyn autoveroilmoittajan nimi ja y-tunnus. Jos ilmoituksen antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan valtuuttama edustaja, ilmoita edustajan nimi ja y-tunnus.

Autoverojakson tiedot

 • Vero API: Ilmoita erikseen autoverojakson kuukausi ja vuosi.
 • OmaVero: Valitse autoverojakso, jolta annat ilmoituksen.
 • Paperilomake: Ilmoita autoverojakso muodossa (kk/vvvv).

Ilmoitettavien ajoneuvojen lukumäärä

 • Vero API: Ilmoita jaksolta ilmoitettavien ajoneuvojen määrä yhteensä.
 • OmaVero: OmaVero laskee jaksolta ilmoitettavien tietojen perusteella ajoneuvojen lukumäärään yhteensä.
 • Paperilomake: Ilmoita jaksolta ilmoitettavien ajoneuvojen määrä yhteensä.

Autoveron euromäärä yhteensä

 • Vero API: Rajapintapalvelun kautta ei ilmoiteta erikseen autoverojakson yhteenlaskettua veron määrää. Veron määrä ilmoitetaan vain ajoneuvokohtaisina tietoina.
 • OmaVero: Omavero laskee ajoneuvokohtaisten tietojen perusteella autoverojaksolta ilmoitettavan veron määrän yhteensä.
 • Paperilomake: Ilmoita kohdassa "Verot yhteensä" kaikkien jakson aikana rekisteröityjen ajoneuvojen verojen määrä yhteensä.

Ajoneuvokohtaiset tiedot

 • Vero API: Ilmoita ajoneuvokohtaiset tiedot rajapintakuvauksen mukaisesti.
 • OmaVero: Valitse "Lisää ajoneuvo" ja täytä ajoneuvon tiedot.
 • Paperilomake: Rastita kohta "Ajoneuvokohtaiset verotiedot" ja anna ajoneuvojen tiedot erillisellä liitteellä.

Ilmoita alla luetellut tiedot jokaisesta ajoneuvosta erikseen:

1) Valmistenumero

 • Ajoneuvon valmistenumero (VIN) on yksilöllinen merkkisarja, jolla ajoneuvo voidaan tunnistaa. Se merkitään ajoneuvon virallisiin asiakirjoihin. Ajoneuvo yksilöidään esimerkiksi liikenneasioiden rekisterissä valmistenumerolla.
 • Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on liikennerekisterissä. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- ja EY-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin.

2) Rekisteröintipäivä

 • Ilmoita ajoneuvon ensirekisteröintipäivä Suomessa.
 • Rekisteröintipäivän tulee olla ilmoitusjaksolla.

3) Hinnan määräytymispäivä

4) Hintakoodi ja hintalähde

Vero API:

 • Ilmoita ajoneuvon tiedoissa joko hintakoodi tai muu hintakoodi.
 • Ilmoita hintakoodi, joka on voimassa hinnan määräytymispäivänä.
 • Hintakoodi on yrityksen määrittelemä yksilöllinen hintakoodi ajoneuvomallille.
  • Ajoneuvon maahantuojalla tai valmistajalla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle yleisesti myytävänä olevien ajoneuvomallien tiedot. Tiedot ilmoitetaan hintakoodeittain eriteltynä. Lue lisää hintakoodin ilmoittamisesta.
 • Ilmoita muuna hintakoodina kaupallinen nimike eli ajoneuvotunniste, jos veronlaskennassa on käytetty Verohallinnon vahvistaman kaupallisen nimikkeen tietoja. Kaupallista nimikettä voi käyttää siihen saakka, kunnes ajoneuvolle otetaan käyttöön uusi hintakoodi tai ajoneuvon myynti lakkaa. Lue lisää miten kaupallisesta nimikkeestä siirrytään hintakoodiin.
  • Kaupallisella nimikkeellä tarkoitetaan ajoneuvotunnistetta, joka muodostuu 10 numerosta ja yksilöi tietyn ajoneuvomallin. Se alkaa yleensä numeroilla 1100.
  • Ilmoita kaupallinen nimike, joka on ollut voimassa ajoneuvon hinnan määräytymispäivänä.
 • Ilmoita muu hintakoodiksi 9999, jos veronlaskennassa ei ole käytetty Verohallinnolle ilmoitettua hintakoodia tai Verohallinnon vahvistamaa kaupallista nimikettä.

OmaVero/Paperilomake:

 • Ilmoita hintalähteenä hintakoodi, kaupallinen nimike tai muu hintalähde.
 • Ilmoita hintakoodi, joka on voimassa hinnan määräytymispäivänä.
 • Hintakoodi on yrityksen määrittelemä yksilöllinen hintakoodi ajoneuvomallille.
  • Ajoneuvon maahantuojalla tai valmistajalla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle yleisesti myytävänä olevien ajoneuvomallien tiedot. Tiedot ilmoitetaan hintakoodeittain eriteltynä. Lue lisää hintakoodin ilmoittamisesta.
 • Ilmoita ja yksilöi kaupallinen nimike eli ajoneuvotunniste, jos veronlaskennassa on käytetty Verohallinnon vahvistaman kaupallisen nimikkeen tietoja. Kaupallista nimikettä voi käyttää siihen saakka, kunnes ajoneuvolle otetaan käyttöön uusi hintakoodi tai ajoneuvon myynti lakkaa. Lue lisää miten kaupallisesta nimikkeestä siirrytään hintakoodiin.
  • Kaupallisella nimikkeellä tarkoitetaan ajoneuvotunnistetta, joka muodostuu 10 numerosta ja yksilöi tietyn ajoneuvomallin. Se alkaa yleensä numeroilla 1100.
  • Ilmoita kaupallinen nimike, joka on ollut voimassa ajoneuvon hinnan määräytymispäivänä.
 • Ilmoita hintalähteeksi muu hintalähde, jos veronlaskennassa ei ole käytetty Verohallinnolle ilmoitettua hintakoodia tai Verohallinnon vahvistamaa kaupallista nimikettä.

5) Ajoneuvon verotusarvo

 • Ilmoita ajoneuvon kaikki verot sisältävä verotusarvo euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
 • Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon verotusarvoon katsotaan kuuluvaksi kaikki se varustelu, jotka ajoneuvossa on rekisteröintipäivänä, sekä ajoneuvon toimituskulut siltä osin kuin ne ylittävät 600 euroa. Ajoneuvon verotusarvo sisältää kaikki ajoneuvon hintaan sisältyvät verot.
 • Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

6) Ajoneuvon lisävarusteiden ohjevähittäishinnat yhteensä.

 • Ilmoita ajoneuvon lisävarusteiden ohjevähittäishinnat yhteensä euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina ja ilman autoveroa.
 • Ilmoita ajoneuvon varusteiden sekä verollisten tarvikkeiden ohjevähittäishinnat yhteensä siltä osin kuin ne eivät sisälly ajoneuvolle ilmoitetun hintakoodin ohjevähittäishintaan, sekä ajoneuvon toimituskulut siltä osin kuin ne ylittävät 600 euroa.
 • Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

7) Ajoneuvon veron määrä

8) Erityiskäyttö

 • Ilmoita ajoneuvon erityiskäytöstä, jos vaadit ajoneuvolle verovapautta tai alennettua veroa.
 • Ilmoita erityiskäyttötietona verovapauden tai alennetun veron peruste.
 • Ilmoita myös liikennelupanumero, jos ilmoitat ajoneuvon verovapaana taksina tai alennetun veron taksina. Lue lisää Taksien tavallista alempi autovero ja vapautus autoverosta
 • Ilmoittajan vaatimuksesta ajoneuvo voidaan vapauttaa verosta tai ajoneuvon veroa voidaan alentaa, jos verovapaudelle tai veron alennukselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Verovapaus voidaan myöntää esimerkiksi pelastusauton tai ambulanssin verotuksessa.

Huom! Kun lähetät veroilmoituksen Verohallintoon OmaVeron kautta, vastaat lähettämistäsi tiedoista, vaikka OmaVero olisi laskenut tiedot veroilmoitukselle valmiiksi.