Autoverotuksen rekisteröity asiamies

Yritys, joka maahantuo ajoneuvoja myyntiä varten, voi toimia autoverotuksessa rekisteröitynä asiamiehenä tai käteisasiakkaana.

Rekisteröitynä asiamiehenä toimiminen edellyttää Verohallinnon myöntämää lupaa.

Verohallinnon rekisteröimät asiamiehet (pdf)

Rekisteröityminen asiamieheksi antaa yritykselle esimerkiksi seuraavia etuja:

  • Maahantuodut ajoneuvot voi rekisteröidä Suomessa ennen verojen maksamista.
  • Veroilmoitukset annetaan konekielisinä veroilmoitussanomina jaksoittain kolme kertaa kuukaudessa.
  • Jaksolaskuun sisältyvät verotuspäätökset voi maksaa yhdellä laskulla.
  • Rekisteröity asiamies voi hakeutua Traficomin ennakkoilmoittajaksi.

Lisäksi, jos yritys tuo maahan uusia ajoneuvoja, sen tulee ilmoittaa ennen kaupankäynnin aloittamista Verohallinnolle hinta, jolla ajoneuvomallia yleisesti ilmoitetaan myytäväksi sekä muut tiedot, jotka Verohallinto määrää. Tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee sekä käteistoimijoita että rekisteröityjä asiamiehiä.

Konekielinen veroilmoittaminen

Rekisteröity asiamies antaa autoveroilmoitukset Verohallinnolle konekielisenä. Veroilmoitussanomat toimitetaan linjasiirtona XML-sanomina.

Tuonti EU:n ulkopuolelta

Autoverotuksen rekisteröity asiamies voi saada maahantuomansa ajoneuvot haltuunsa ennen tuontitullin ja maahantuonnin arvonlisäveron maksamista hakeutumalla Tullin rekisteröidyksi luottoasiakkaaksi.

Lisätietoja Tullin verkkosivuilta.