Esittelyajoneuvo

Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun ajoneuvon veroton esittelykäyttö

Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti veroa maksamatta ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa:

  • Enintään 9 kuukauden ajan.
  • Lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enintään 3 vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn.
  • Edellyttäen, että ajoneuvosta on annettu ennen käytön aloittamista Verohallinnolle ilmoitus.

Ilmoituksen tekeminen:

  • Esittelyajoneuvon käyttöönotosta tehdään ilmoitus Verohallinnolle noin viikkoa ennen esittelykäytön aloittamista.

Ilmoituslomake postitetaan osoitteella

    Verohallinto, Autoverotus
    PL 4
    94501 Tornio

  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

Kirjanpito esittelykäytössä 

Yrityksen on pidettävä kirjaa siitä

  • kenelle ja milloin ajoneuvo on luovutettu esittelykäyttöön  
  • milloin ajoneuvo on palautettu.

Huomaa:

  • Kirjanpidosta on käytävä ilmi kaikki ajoneuvon ajot, myös henkilökunnan suorittamat ajot.
  • Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään 5 vuotta.
  • Kirjanpito on pyynnöstä esitettävä Verohallinnolle tarkastusta varten. 

ETA-valtiossa rekisteröity ajoneuvo 

Käyttöönottoilmoitukseen perustuva käyttöoikeus edellyttää voimassaolevaa rekisteröintiä. Jos ajoneuvon ETA-valtion rekisteröinti päättyy käyttöoikeuden muutoin ollessa voimassa, voidaan ajoneuvoon hankkia siirtolupa katsastusasemalta. 

Siirtolupa voidaan antaa Verohallinnon vahvistamassa käyttöönottoilmoituksessa olevaan viimeiseen käyttöpäivään asti. 

Rekisteröimätön tai ETA-alueen ulkopuolella rekisteröity ajoneuvo 

Käyttöönottoilmoitukseen perustuva käyttöoikeus edellyttää siirtolupaa. 

Liikennevakuutus 

Käyttöönottoilmoituksen jättäjän on huolehdittava siitä, että ajoneuvo on liikennevakuutettu asianmukaisesti.