Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun ajoneuvon veroton esittelykäyttö

Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti veroa maksamatta ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa:

 • Enintään 9 kuukauden ajan.
 • Lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enintään 3 vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn.
 • Edellyttäen, että ajoneuvosta on annettu ennen käytön aloittamista Verohallinnolle ilmoitus.

Tee käyttöönottoilmoitus ennen esittelykäytön aloittamista

 • Esittelyajoneuvon käyttöönottoilmoitus tehdään Autoveroilmoituspalvelussa ennen esittelykäytön aloittamista.
  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus tulee välittömästi palveluun, josta sen voi tulostaa mukaan ajoneuvoon.
 • Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella noin viikkoa ennen esittelykäytön aloittamista. 
  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

Pidä kirjaa esittelykäytöstä 

Yrityksen on pidettävä kirjaa siitä

 • kenelle ja milloin ajoneuvo on luovutettu esittelykäyttöön  
 • milloin ajoneuvo on palautettu.

Huomaa:

 • Kirjanpidosta on käytävä ilmi kaikki ajoneuvon ajot, myös henkilökunnan suorittamat ajot.
 • Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään 5 vuotta.
 • Kirjanpito on pyynnöstä esitettävä Verohallinnolle tarkastusta varten. 

ETA-valtiossa rekisteröity ajoneuvo 

Käyttöönottoilmoitukseen perustuva käyttöoikeus edellyttää voimassaolevaa rekisteröintiä. Jos ajoneuvon ETA-valtion rekisteröinti päättyy käyttöoikeuden muutoin ollessa voimassa, voidaan ajoneuvoon hankkia siirtolupa katsastusasemalta. 

Siirtolupa voidaan antaa Verohallinnon vahvistamassa käyttöönottoilmoituksessa olevaan viimeiseen käyttöpäivään asti. 

Rekisteröimätön tai ETA-alueen ulkopuolella rekisteröity ajoneuvo 

Käyttöönottoilmoitukseen perustuva käyttöoikeus edellyttää siirtolupaa. 

Liikennevakuutus 

Käyttöönottoilmoituksen jättäjän on huolehdittava siitä, että ajoneuvo on liikennevakuutettu asianmukaisesti.