Sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 19.9. noin klo 7–15.30.

Ohje maahantuonnin arvonlisäveron vertailutietokyselyn tekemiseen ilman kirjanpito-ohjelmistoa

Tullauspäätöksen tietoja (mm. tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo) on saatavissa Ilmoitin.fi:n kautta ilman kirjanpito-ohjelmistoa. Vastausten jatkokäsittely jää kuitenkin pyytäjän vastuulle, eli suoraa vertailua omaan kirjanpitoon ei pysty tekemään automaattisesti. Tietojen vertailu vaatii tällöin käsityötä.

Lisätietoja tullauspäätöksen tietojen saamiseksi kirjanpito-ohjelmistoon

Käytännössä näiden tietojen kysely ilman ohjelmistoa tarkoittaa sitä, että tietojen pyytäjä muodostaa käsin txt-tiedoston, joko Notepad-ohjelmalla tai ilmoitin.fi:stä löytyvällä Excel-pohjalla (Maahantuonnin alv-tiedot tilitoimistoille (VSTULLER)). Suosittelemme Excel-pohjan käyttöä. 

Kyselyyn tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Pyytäjän y- tai henkilötunnus
 • Aikaväli, jolta kysely tehdään
 • Sen yrityksen y-tunnus, jonka tietoja pyydetään
 • Ohjelmiston yksilöivä tieto
 • Aikaleima

Katso tarkemmat tiedot taulukosta.

Tiedoston luomisen jälkeen asiakkaan tulee kirjautua ilmoitin.fi-palveluun ja ladata lähetettävä tiedosto. Ilmoitin.fi-palveluun kirjaudutaan joko Katso-tunnuksilla tai henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tiedoston lähettämiseen tarvitaan samat valtuudet, joiden avulla hoidetaan esimerkiksi oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen lähettäminen sähköisesti. Jos käsin muodostetussa aineistossa on virheitä, tulee siitä ilmoitus ennen lähetystä ja aineiston virheet on korjattava.

Vastausaineisto saapuu ilmoitin.fi -palveluun ja saapumisesta ilmoitetaan sähköpostilla, mikäli se on annettu kyselyaineiston lähetyksen yhteydessä. Vastauksessa välitetään tiedot pyydetyltä aikaväliltä tullauspäätöksittäin.

Vastauksessa on esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Tullauspäätöksen numero
 • Tullausarvo
 • Tullin kantamat tullit, verot ja muut maksut yhteensä
 • Menettely EU2, Menettely EU1, Menettely FI
 • Asiamiehentiedot
 • Versiotiedot

Katso tarkemmat ohjeet vastauksen tulkitsemiseen taulukosta.

Versionumero-tieto muodostuu vastausaineistoon silloin kun tullauspäätöksen numerolle kohdistuu muutospäätös (versio 01 tai suurempi). Muutospäätöksistä muodostuu vastausaineistolle versionumero ja sen päivämäärä. Toisin sanoen 00-versio on alkuperäinen (sitä ei välitetä vastauksessa) ja sitä seuraavat versiot järjestyksessä ilmaistaan arvoilla 01, 02 ja niin edelleen.

Lisäksi saat tiedon siitä, jos tietoja ei ole voitu toimittaa. Syynä tähän voi olla joko se, että se yritys jonka tietoja kysellään ei löydy Verohallinnon rekisteristä, tai se, ettei ko. yritykselle löydy erittelytietoja.

Vertailutietokyselyyn tarvittavat tiedot sekä vastauksessa välitettävät tiedot

Esimerkkejä

1. Vertailutietokyselyn pakolliset tiedot

Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Muoto Esimerkki tiedon arvosta Lisätietoja
000 Tietuetunnus AN8 VSTULLER  
010 Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn
maahantuojan yksilöintitiedot
YTUNNUS 1234567-8  
040 Pyytäjän y-tunnus tai henkilötunnus YTUNNUS ||
HETU
1234567-9  
054 Aikaväli, miltä ajalta kysely tehdään

PPKKVVVV-PPKKVVVV

01082018-31082018  
014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

YTUNNUS_ AN2

1234567-9_MT Pyytäjän käsintehtyyn aineistoon voi laittaa oman pyytäjän y-tunnuksen ja
tarkistemerkiksi MT=MaahanTuonti tms.
198 Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV

HHMMSS

05092018162105 Aika jolloin pyytäjä tallensi tiedoston omalle koneelle. Tässä 5.9.2018 klo 16:21:05
999 Lopputunnus  N8    

2. Vastauksessa välitettävät tiedot

Tässä taulukossa kuvatussa esimerkissä vertailutietoa löytyi kysytyltä aikaväliltä 2 kappaletta tullauspäätöstä. Toinen on alkuperäinen ja toisessa on uusi versio.

Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Muoto Esimerkki tiedon arvosta Lisätietoja
000 Tietuetunnus AN8 VSTULLER  
010 Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn maahantuojan yksilöintitiedot

YTUNNUS

1234567-8  
040 Pyytäjän y-tunnus tai henkilötunnus YTUNNUS||
HETU
1234567-9  
054 Aikaväli, miltä ajalta kysely tehdään

PPKKVVVV-PPKKVVVV

01082018-31082018  
001 Osatietoryhmä alkaa N8 002  
174 Tullauspäätöksen numero AN52 1234567891011121  
175 Tullauspäivä PPKKVVVV 07082018  
176 Tullausarvo R13,2 50452,24  
177 Tullin kantamat tullit, verot ja muut maksut yhteensä R13,2 3027,13  
178 Menettely EU2 AN10 00

EU1:stä edeltävä tullimenettely

Listaus Tullin koodeista löytyy tältä Tullin sivulta (excel) kohdasta koodit

Excelin välilehdeltä 0027 löytyvät kansalliset menettelykoodit (FI menettely) ja välilehdeltä 0128 tullimenettelyt (EU1 ja EU2).

179 Menettely EU1 AN10 40

Tullimenettely, johon tavara on asetettu maahantuonnissa

180 Menettely FI AN10 C07 Kansallinen menettelykoodi. Listaus koodeista Tullin sivuilla (excel,
välilehti 0027)
183 Asiamiehen tunnus AN30 6617158-7  
184 Asiamiehen nimi AN140 Tuonti Oy  
009 Osatietoryhmä loppuu N8 1  
001 Osatietoryhmä alkaa N8 002  
174 Tullauspäätöksen numero AN52 108229181410001  
175 Tullauspäivä PPKKVVVV 09082018  
176 Tullausarvo R13,2 5502,31  
177 Tullin kantamat tullit, verot ja muut maksut yhteensä R13,2 148,56  
178 Menettely EU2 AN10 00 EU1:stä edeltävä tullimenettely
179 Menettely EU1 AN10 40 Tullimenettely, johon tavara on asetettu maahantuonnissa
180 Menettely FI AN10 999 Kansallinen menettelykoodi. Listaus koodeista Tullin sivuilla (excel,
välilehti 0027)
183 Asiamiehen tunnus AN30 6617158-7  
184 Asiamiehen nimi AN140 Tuonti Oy  
185 Tullauspäätöksen versio N2 01  
186 Version tullauspäivämäärä   10092018  
009 Osatietoryhmä loppuu N8 2  
999 Lopputunnus N8 1  

3. Kyselyssä välitettävät tiedot

Tässä kuvatussa esimerkissä vertailutietoa ei löytynyt asiakkaalle.

Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Muoto Esimerkki tiedon arvosta
000 Tietuetunnus AN8 VSTULLER
010 Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn maahantuojan yksilöintitiedot YTUNNUS 1111111-1
040 Pyytäjän y-tunnus tai henkilötunnus YTUNNUS||
HETU
1234567-9
054 Aikaväli, miltä ajalta kysely tehdään

PPKKVVVV-PPKKVVVV

01082018-31082018
182 Tunnuksella ei ole erittelytietoja (1=ei ole) N1 1
999 Lopputunnus N8 1

4. Vastauksessa välitettävät tiedot

Tässä kuvatussa esimerkissä asiakas ei löydy Verohallinnon rekisteristä.

Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Muoto Esimerkki tiedon arvosta
000 Tietuetunnus AN8 VSTULLER
010 Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn maahantuojan yksilöintitiedot YTUNNUS 010101-UUUU
040 Pyytäjän y-tunnus tai henkilötunnus YTUNNUS||
HETU
1234567-9
054 Aikaväli, miltä ajalta kysely tehdään

PPKKVVVV-PPKKVVVV

01082018-31082018
181 Tunnusta ei löydy (1=ei löydy) N1 1
182 Tunnuksella ei ole erittelytietoja (1=ei ole) N1 1
999 Lopputunnus N8 1