Laskutuspalveluyrityksen palkkio on arvonlisäverollinen

Laskutuspalveluyritys vastaa työsuorituksen arvonlisäverosta, kun yrityksellä on muodollinen työsuhde työn suorittajan kanssa. Laskutuspalvelun myynti ei muutu arvonlisäverottomaksi, vaikka laskutuspalveluyritys veloittaisi palkkionsa palkanmaksun yhteydessä.

Laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja sopivat keskenään palkkion määrästä ja laskemistavasta. Laskutuspalveluyritys voi veloittaa palkkionsa työn suorittajalta esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • laskuttamalla palkkion erillisellä laskulla
  • vähentämällä palkkion työn suorittajalle maksettavasta sovitusta palkasta.

Seuraava esimerkki on tarkoitettu laskutuspalveluyrityksille tilanteisiin, joissa laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja ovat sopineet muodollisesta työsuhteesta ja yritys vähentää palkkionsa palkasta.

Myynnistä maksettava arvonlisävero lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta. Verottomaan hintaan lasketaan mukaan mahdolliset hinnanlisät.

Jos laskutuspalveluyritys veloittaa palkkionsa yhteydessä muitakin eriä, myös ne ovat yleensä osa laskutuspalvelupalkkiota. Esimerkiksi jos laskutuspalveluyritys veloittaa työn suorittajalta palkkion yhteydessä työnantajamaksuja, myös ne ovat laskutuspalveluyritykselle arvonlisäverollisia. Arvonlisäverotukseen ei vaikuta se, miten yritys on eritellyt nämä maksut.

Esimerkki: Työn suorittaja ja laskutuspalveluyritys ovat sopineet muodollisesta työsuhteesta. Työn suorittaja tarjoaa atk-tukea kotitaloudelle. Laskutuspalveluyritys laskuttaa kotitaloutta työstä ja maksaa palkkaa työn suorittajalle. 

Työn hinnaksi on sovittu 1 000 euroa + alv 24 % eli yhteensä 1 240 euroa. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron 240 euroa.

Laskutuspalveluyritys tekee palkasta ennakonpidätyksen työn suorittajan verokortin mukaan (15 %).

Laskutuspalveluyritys vähentää palkkionsa työn suorittajan palkasta. Laskutuspalveluyrityksen palkkioksi on sovittu 5 % arvonlisäverottomasta hinnasta eli 50 euroa (1 000 euroa x 5 %). Lisäksi yritys vähentää palkasta työnantajan sairausvakuutusmaksun ja tapaturmavakuutusmaksun, jotka ovat työnantajalle kuuluvia pakollisia maksuja.

Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 % palkasta. Vakuutusyhtiön kanssa sovittu tapaturmavakuutusmaksu on 10 euroa.

Esimerkin tiedot taulukossa
Laskutuspalveluyritys laskuttaa kotitaloutta ja työn suorittajaa Laskelma Sis. alv:n 24 % Alv 24 %
Kotitaloudelle myyty työ 1 000,00 e + alv 1 240,00 e 240,00 e
Työn suorittajalta perityt maksut      
- Laskutuspalveluyrityksen palkkio 50,00 e 50,00 e 9,68 e
- Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1 000,00 e x 0,77 % 9,55 e 1,85 e
- Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 10,00 e 12,40 e 2,40 e
Laskutuspalveluyrityksen maksama alv yhteensä     253,93 e
Esimerkin tiedot taulukossa
Laskutuspalveluyritys maksaa palkan työn suorittajalle Laskelma
Bruttopalkka 1 000, 00 e
Ennakonpidätys - 150,00 e
Laskutuspalvelupalkkio   
- Palkkio sis. alv - 50,00 e
- Työnantajan sairausvakuutusmaksu sis. alv - 9,55 e
- Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu sis. alv - 12,40 e
Työn suorittaja saa  778,05 e

Mikä on laskutuspalveluyritys ja kuka sitä käyttää?

Laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen työn suorittajan puolesta. Jos yksityishenkilö myy omaa työpanostaan esimerkiksi kotitalouksille mutta ei halua itse toimia yrittäjänä, hän voi käyttää laskutuspalveluyritystä.

Laskutuspalveluyrityksestä käytetään myös nimitystä kevytyrittäjyyspalvelu. Työn suorittaja voi olla itsensätyöllistäjä tai kevytyrittäjä.

Mikä on muodollinen työsuhde?

Laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja voivat sopia muodollisesta työsuhteesta. Silloin laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen ja muut työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet, kuten ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Lue lisää ohjeesta Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä