Bloggaamisen arvonlisäverotus

Usein bloggaaja saa yritykseltä vastiketta kirjoittamisesta. Vastike voi olla rahaa, tavaroita tai palveluita. Jos tarkoitus on vastiketta vastaan kirjoittaa yrityksen tuotteista tai tuoda yritykselle näkyvyyttä, bloggaaja myy yritykselle mainos- tai markkinointipalvelua. Myynti on arvonlisäverollista (24 %). Jos bloggaajan liikevaihto on enintään 10 000 euron tilikaudessa, hänen ei kuitenkaan tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä maksaa arvonlisäveroa.

Blogikirjoitus on teos, johon kirjoittajalla on tekijänoikeus. Tekijänoikeuden luovutuksesta tai tekijänoikeuden perusteella saadusta korvauksesta ei makseta arvonlisäveroa. Silloin sovitaan, että tekijänoikeus siirtyy tilaajan käyttöön. Tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi mainosteosta tai valokuvaa, joiden luovutukset ovat arvonlisäverollisia. Blogien kirjoituspalkkiot ovat siis usein arvonlisäverollisia (jos 10 000 euron raja tilikaudessa ylittyy).

Bloggaaja voi olla myös työsuhteessa ja saada kirjoittamisesta palkkaa. Palkasta ei makseta arvonlisäveroa.

Blogikirjoitusten arvonlisäverotuksesta on tullut paljon kysymyksiä. Alla on joitakin esimerkkejä käytännön tilanteista. 

Esimerkki 

Bloggaaja on tiedustellut, ovatko hänen laatimistaan blogikirjoituksista saamansa palkkiot arvonlisäverollisia vai voidaanko blogikirjoituksia pitää teoksina ja niistä saatuja palkkioita arvonlisäverottomina. Kyse on kauneusblogista ja myynnin on suunniteltu tapahtuvan ns. sisältöyhteistyönä eli ostajana on yritys, joka haluaa tuotteelleen (esim. kosteusvoide) näkyvyyttä blogissa. Blogiin tulisi linkki yrityksen sivuille tai muu lyhyt maininta. Yritys luovuttaa bloggaajan käyttöön tuotteen, jonka toivoo blogissa näkyvän ja bloggaaja testaa tuotteen, kirjoittaa omia kokemuksiaan blogiinsa sekä liittää mukaan omia kuviaan.

Yritys maksaa bloggaajalle valmiista blogikirjoituksesta etukäteen sovitun palkkion, joka on kiinteä summa. Blogikirjoitus julkaistaan bloggaajan omilla www-sivuilla, ja bloggaaja työskentelee omilla työvälineillä. Bloggaaja ei ole sopinut tekijänoikeuden siirtymisestä yrityksen kanssa, eikä hän myöskään luovuta kuvia yrityksen käyttöön, ellei asiasta erikseen sovita. 

Bloggaajan oma näkemys on, että palkkioiden maksaja ei voi vaikuttaa blogikirjoituksen sisältöön, vaan bloggaaja voi kirjoittaa kokemuksistaan vapaasti omalla tyylillään. 

Bloggaaja myy tuotetta edustavalle yritykselle markkinointi- ja mainospalvelua, josta on maksettava arvonlisäveroa, jos vähäisen toiminnan raja ylittyy (10 000 euroa tilikaudessa). Bloggaajan pitää maksaa arvonlisäveroa markkinointi- ja mainospalvelun myynnistä 24 prosentin verokannan mukaan. 
Esimerkki

Asiakas on perustamassa yritystä, joka toimisi englanninkielisenä blogisivustona. Sivustolla kävijät voisivat halutessaan lahjoittaa rahaa sivujen ylläpitoon napin painalluksella. Suomessa malli on  harvinainen, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa sitä käytetään yleisesti. Mahdolliset lahjoitukset tulisivatkin ainakin pääasiassa ulkomailta. Ovatko lahjoitukset arvonlisäverollisia?

Sivustolla kävijä ei saa vastiketta rahalleen, lahjoittaminen on vapaaehtoista ja summankin lahjoittaja voi päättää itse. Tällainen toiminta ei kuulu arvonlisäveron soveltamisalaan, eli lahjoituksista ei makseta arvonlisäveroa.

Esimerkki

Bloggaja tarjoaa yrityksille mainos- tai markkinointiyhteistyötä siten, että hän myy blogisivunsa reunapalkkeja mainostilaksi. 

Kyse on sähköisen palvelun myynnistä. Tapauksessa pitää selvittää myyntimaa ja arvonlisäverovelvollisuus käsitellään tapauskohtaisesti. 

Esimerkki

Bloggaaja kirjoittaa blogissaan harrastuksestaan, eikä saa kirjoittamisesta korvausta. 

Bloggaaja ei myy mitään eikä joudu maksamaan arvonlisäveroa.  

Esimerkki

Bloggaaja pitää  luonto- tai sisustusaiheista blogia, ja yritys haluaa käyttää omassa toiminnassaan blogissa olevaa kuvaa. Yritys maksaa bloggaajalle käyttökorvauksen kuvan käyttämisestä.

Tapauksessa pitää selvittää myyntimaa. Arvonlisäverovelvollisuus käsitellään tapauskohtaisesti.