Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus - yhdistys ja säätiö

Yhdistykselle ja säätiölle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun se ei lain mukaan olisi alv-velvollinen. Edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Kun yhdistys tai säätiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja se on merkitty alv-rekisteriin, myydään tuotteet ja palvelut sen jälkeen verollisena eli  hintaan lisätään arvonlisäveron määrä. Kun yhdistys tai säätiö hankkii tavaroita ja palveluja omaa liiketoimintaansa varten, niiden hintaan sisältyvä arvonlisävero on vastaavasti vähennyskelpoinen. Vapaaehtoinen hakeutuminen onkin perusteltua silloin, kun liiketoimintaan liittyy menoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun yhdistys tai säätiö myy tuotteensa suoraan kuluttajalle.

Arvonlisäverovelvolliseksi voivat hakeutua

  • vähäisen toiminnan harjoittaja
  • yleishyödyllinen yhteisö
  • uskonnollinen yhdyskunta
  • sokea tai muuten vaikeasti vammainen
  • kiinteistön käyttöoikeuden vuokralaiselle luovuttaja, joka käyttää kiinteistöä verollisessa liiketoiminnassaan (käyttöoikeuden luovuttamisella tarkoitetaan mm. kiinteistön vuokraamista)
  • ulkomainen elinkeinonharjoittaja
  • yhteisöhankkija (tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta)

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan Y-lomakkeella

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan yritysmuodon mukaisella Y-lomakkeella. Jos kyseessä on uusi yhdistys tai säätiö, käytetään perustamisilmoituslomaketta Y1. Jos yhdistyksellä tai säätiöllä on jo käytössä Y-tunnus, hakeudutaan alv-rekisteriin muutosilmoituslomakeella Y4. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yhdistys tai säätiö merkitään yleensä verovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Alv-velvolliseksi ei siis voi hakeutua takautuvasti.

Lisää tietoa Y-lomakkeiden täyttöoppaista (www.ytj.fi) sekä sivuilta

Avainsanat: