Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus

Yritykselle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun se ei lain mukaan olisi alv-velvollinen. Edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Kun yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja merkitty alv-rekisteriin, myydään tuotteet ja palvelut sen jälkeen verollisena eli hintaan lisätään arvonlisäveron määrä. Kun yritys hankkii tavaroita ja palveluja liiketoimintaansa varten, niiden hintaan sisältyvä arvonlisävero on vastaavasti vähennyskelpoinen. Vapaaehtoinen hakeutuminen onkin perusteltua silloin, kun liiketoimintaan liittyy menoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun yritys myy tuotteensa suoraan kuluttajalle.

Arvonlisäverovelvolliseksi voivat hakeutua

  • vähäisen toiminnan harjoittaja
  • yleishyödyllinen yhteisö
  • uskonnollinen yhdyskunta
  • sokea tai muuten vaikeasti vammainen
  • kiinteistön käyttöoikeuden vuokralaiselle luovuttaja, joka käyttää kiinteistöä verollisessa liiketoiminnassaan (käyttöoikeuden luovuttamisella tarkoitetaan mm. kiinteistön vuokraamista)
  • ulkomainen elinkeinonharjoittaja
  • yhteisöhankkija (tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta).

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan sähköisesti tai Y-lomakkeella

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan yritysmuodon mukaisella Y-lomakkeella. Jos kyseessä on uusi yritys, käytetään perustamisilmoituslomaketta. Jos käytössä on jo yrityksen Y-tunnus,  alv-rekisteriin hakeudutaan muutosilmoituslomakkeella. Osakeyhtiö voi hakeutua rekisteriin myös sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä verovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Yritys ei siis voi hakeutua verovelvolliseksi takautuvasti.

Lisätietoa:

Avainsanat: