Miten ja milloin alarajahuojennusta haetaan?

Hae alarajahuojennusta kalenterivuoden tai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella. Ilmoita samalla

  • verokauden arvonlisäverot
  • alarajahuojennus koko tilikauden ajalta.

Hae alarajahuojennusta OmaVerossa

Milloin huojennusta pitää hakea?

Yrityksesi verokauden pituus määrittelee sen, milloin alarajahuojennusta haetaan. Huojennusta haetaan kerran vuodessa.

Milloin huojennusta pitää hakea
Verokausi Milloin pitää hakea
kuukausi tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella
neljännesvuosi kalenterivuoden viimeisen neljänneksen arvonlisäveroilmoituksella
vuosi kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa

Voiko huojennusta hakea takautuvasti?

Alarajahuojennusta voi hakea takautuvasti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun huojennukseen oikeuttava tilikausi on päättynyt.

Jos haet alarajahuojennusta takautuvasti, täytä tilikauden tai kalenterivuoden viimeinen arvonlisäveroilmoitus uudelleen.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.1.2017–31.12.2017 ja verokausi on neljännesvuosi. Vuoden 2019 aikana yrityksessä havaitaan, että alarajahuojennusta koskevat tiedot ovat jääneet ilmoittamatta tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017. Yritys korjaa tiedot antamalla arvonlisäveroilmoituksen tilikauden viimeiselle verokaudelle (loka–joulukuu 2017). Korjattu ilmoitus pitää antaa viimeistään 31.12.2020.

Ilmoita alarajahuojennus oikean verokauden ilmoituksessa

Jos arvonlisäveron verokausi on neljännesvuosi tai kalenterivuosi, alarajahuojennus lasketaan aina kalenterivuodelta ja ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisessä oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa.

Esimerkki: Yritys perustetaan 15.11.2018 ja ensimmäinen tilikausi on 15.11.2018–31.12.2019. Yrityksen verokausi on kalenterivuosi. Yrityksen pitää ilmoittaa vuoden 2018 alarajahuojennus eli ajanjakson 15.11.–31.12.2018 tiedot jo vuoden 2018 arvonlisäveroilmoituksessa. Ilmoitus on annettava viimeistään 28.2.2019.

Vuoden 2019 arvonlisäveroilmoituksessa yritys ilmoittaa alarajahuojennuksen tiedot vain ajalta 1.1.–31.12.2019 eli kalenterivuodelta 2019. Ilmoitus on annettava viimeistään 28.2.2020.

Alarajahuojennus olisi virheellisesti ilmoitettu, jos yritys ilmoittaisi koko tilikauden alarajahuojennuksen kerralla. Yritys ei siis voi ilmoittaa ajanjakson 15.11.2018–31.12.2019 alarajahuojennusta kokonaan kalenterivuoden 2019 arvonlisäveroilmoituksessa.