Arvonlisäveron alarajahuojennuslaskuri

Voit laskea alarajahuojennuksen tällä laskurilla, jos yrityksesi liikevaihto on alle 30 000 euroa ja tilikauden pituus on 12 kuukautta. Laskurin lopputuloksesta saat kaikki tiedot, jotka tarvitset huojennuksen hakemiseen OmaVerossa.

Jos tilikausi ei ole 12 kuukauden mittainen, suhteuta liikevaihto vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Suhteuta liikevaihto näin: kerro tilikauden liikevaihto luvulla 12 ja jaa saamasi luku tilikauden täysien kuukausien lukumäärällä. Suhteuta samalla tavalla kaikki laskurin osan 1 tiedot, ennen kuin täytät ne laskuriin. Suhteuttaminen koskee vain liikevaihtoa. Arvonlisäveroa ei suhteuteta.

Esimerkkejä alarajahuojennuksen laskemisesta

Esimerkki: Fysioterapeutin liikevaihto muodostuu verottoman fysioterapian (20 000 euroa) lisäksi verollisesta vyöhyketerapiasta (15 000 euroa ilman veron osuutta). Verottomia fysioterapiamyyntejä ei oteta huomioon, kun alarajahuojennuksen liikevaihtoa lasketaan. Huojennukseen oikeuttava liikevaihto on siis 15 000 euroa.

Esimerkki: Yrityksellä on arvonlisäverollisia kotimaan myyntejä ilman arvonlisäveron osuutta 11 000 euroa. Arvonlisävero (24 %) näistä myynneistä on 2 640 euroa. Vähennyskelpoisten ostojen arvonlisäverot ovat 150 euroa. Lisäksi yrityksen on maksettava 250 euroa arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Vähennyskelpoisia arvonlisäveroja on siis tilikauden ajalta yhteensä 400 euroa: käännetyn verovelvollisuuden perusteella vähennettävä vero 250 euroa ja kotimaan ostoista vähennettävä vero 150 euroa.

Yrityksen huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 11 000 euroa.

Huojennukseen oikeuttava arvonlisävero on kotimaan myynneistä suoritettavien verojen (2 640 euroa) ja tilikaudelta vähennettävien verojen (400 euroa) erotus 2 240 euroa.

Arvonlisäveron huojennus lasketaan seuraavasti:

2 240 e – (11 000 e – 10 000 e) x 2 240 e = 2 128
                          20 000 e

Huojennuksen määrä on 2 128 euroa.

Esimerkki: Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 11 500 euroa ja suoritettava arvonlisävero (24 %) 2 760 euroa. Liiketoiminnan vähennettävät arvonlisäverot ovat yhteensä 3 060 euroa. Tähän summaan sisältyy metsätalouden vähennettäviä arvonlisäveroja 1 500 euroa. Metsätaloudesta ei ole suoritettavia arvonlisäveroja.

Tilikaudelta tilitettävä vero on 300 euroa negatiivinen. Laskukaavassa käytettävä huojennukseen oikeuttava vero on 1 200 euroa: suoritettavat verot 2 760 euroa miinus muut kuin metsätaloudesta vähennettävät verot 1 560 euroa. Huojennuksen määrä on 1 110 euroa.

1 200 e – (11 500 e – 10 000 e) x 1 200 e = 1 110 e
                         20 000 e